P05-4

โคลงทวาทศมาส  วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนปลายกล่าวถึงพิธีจองเปรียงไว้ว่า


" กรรดึกเดือนตั้งแต่ง โคมถวาย
ทุกท่วยหญิงชายแสวง ส่องเหล้น
ขับซอปี่แคนหลาย เพลงพาทย์
ติ้งติ่งนิ้วน้าวเต้น ร่อนรำ ฯ "
" เสาโคมสราวสราดขึ้น แขวนถวาย
ใจพี่แขวนขวัญจง ไป่ม้วย
ไฟกามกำเดาดาย ดักด้าว เดียวแม่
นุชบ่แรมร้อนด้วย พี่เลย ฯ "
" ถวายบุญแบ่งแกล้งกล่าว ผลเผยอ
ถวายพระเปรียงพลางบน บ่นน้อง
โคมทองรังรองเลอ แขแข่ง
บุญกุศลเรียมพร้อง พร่ำถวาย ฯ "


P19

ภาพชีวิตสังคมลุ่มแม่น้ำ


btn-backbtn-home