เป็นฐานข้อมูลที่แหล่งรวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา (สาขาวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

บทความวารสารวิชาการของไทยออนไลน์ ThaiJO

เข้าใช้งาน

ค้นหาสื่อการศึกษาในห้องสมุด มสธ.

EBSCO Discovery Service


Keyword Title Author คู่มือการใช้งาน วีดีโอ

PULINET Catalog sharing


Keyword Title Author
OPAC

ค้นหาสื่อการศึกษาในห้องสมุด มสธ.

Single Search
PULINET Search

Keyword Title Author

ข่าวห้องสมุด

บันทึกประวัติศาสตร์ไทยพระราชประเพณีกระบวนพยุหยาตราชลมารค

บันทึกประวัติศาสตร์ไทยพระราชประเพณีกระบวนพยุหยาตราชลมารค

เนื่องในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ห้องสมุด มสธ. ได้นำภาพเก่าหาชมได้ยาก สมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครชลมารคในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2468 มาให้ได้รับชม
สิทธิบริการถ่ายเอกสารพร้อมส่งสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 1/2562

สิทธิบริการถ่ายเอกสารพร้อมส่งสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 1/2562

นักศึกษาระดับปริญญาเอกที่ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2562 สามารถใช้บริการการถ่ายเอกสารตามคำขอ และจัดส่งเอกสารในวงเงิน 1,000 บาท ตั้งแต่วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2563 (กรณีที่ใช้ไม่หมดในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน ไม่สามารถนำไปใช้ในภาคการศึกษาถัดไป)