เดือนกันยายน 2564

ห้องสมุด มสธ. เปิดให้บริการเฉพาะยืมคืนหนังสือ
ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2564

ขอเชิญชวนผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2564 เข้าร่วม
โครงการเกษียณอย่างเกษม@มิตรห้องสมุด มสธ.
ห้องสมุด มสธ. จัดพิมพ์หนังสือจดหมายเหตุการอนุรักษ์พุทธศิลป์ สร้างพระโคนสมอ พระพิมพ์ดินเผา วัดชมภูเวก
บริการห้องสมุด มสธ. ทางออนไลน์

ผู้ใช้สามารถใช้บริการห้องสมุด มสธ. ผ่านทางออนไลน์ได้หลากหลายช่องทาง

ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูลจากสำนักพิมพ์ GALE

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญใช้งาน Gale eBooks  ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Gale Academic OneFile: Select ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ และ Gale Power Search เครื่องมือการค้นแบบ Cross search ที่สามารถค้นทั้ง Gale eBooks และ Gale Academic OneFile: Select ได้

ขอเชิญใช้ฐานข้อมูลจากสำนักพิมพ์ EBSCO

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูลจากสำนักพิมพ์ EBSCO ประกอบด้วย ฐานข้อมูลสหสาขาวิชา และฐานเฉพาะด้าน ได้แก่ ฐานข้อมูลด้านคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมและศิลปะ การศึกษา อุตสาหกรรมอาหาร และกฎหมาย โดยใช้งานผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2564

ห้องสมุด มสธ. บอกรับฐานข้อมูลใหม่ด้านกฎหมาย Oxford Law Online

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูลบอกรับใหม่ด้านกฎหมาย Oxford Law Online ซึ่งรวบรวม Case Law, Oxford Law eBooks, Oxford Law Journals, บทความ Peer-reviewed headnotes และ Commentaries โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น Oxford Reports on International Law (ORIL), Oxford Competition Law (OCL), Oxford Constitutions of the World (OCW), Oxford Legal Research Library (OLRL) และ Investment Claims (IC)

previous arrow
next arrow
Slider

ข่าวห้องสมุด

อาลัย “ทมยันตี” ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์

ห้องสมุด มสธ. ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของคุณหญิงวิมล ศิริไพบูลย์ เมื่อวันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 นักประพันธ์นวนิยายชาวไทย นามปากกาที่เป็นที่รู้จัก คือ ทมยันตี, ลักษณวดี, กนกเรขา, โรสลาเรน, มายาวดี และเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี พ.ศ. 2555

กิจกรรมห้องสมุด

โครงการพบมิตรห้องสมุด (Library is Your Friend) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อวันพุธที่ 1 กันยายน 2564 ห้องสมุด มสธ. จัดโครงการพบมิตรห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อแนะนำการใช้ห้องสมุด มสธ. และบริการสารสนเทศในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์”

เมื่อวันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 – 16.00 น. ห้องสมุด มสธ. ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์” ผ่านช่องทาง Microsoft Teams

สาระความรู้

5 กันยายน วันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

5 กันยายน 2564 ครบรอบ 43 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถือเป็นวันแห่งมหาสิริมงคลอย่างยิ่งของมหาวิทยาลัย โดยเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2521 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2521

6 สิงหาคม 2522 แรกริเริ่มมีตราประจำมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

6 สิงหาคม 2522 วันนี้เมื่อ 42 ปีที่แล้ว สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในการประชุมครั้งที่ 5/2522 ได้มีมติให้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตใช้พระราชลัญจกรหรือตราประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 เป็นตราประจำมหาวิทยาลัย