ขอเชิญใช้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2565

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) บอกรับ จำนวน 9 ฐานข้อมูล

บริการห้องสมุด มสธ. ทางออนไลน์

ผู้ใช้สามารถใช้บริการห้องสมุด มสธ. ผ่านทางออนไลน์ได้หลากหลายช่องทาง

ห้องสมุด มสธ. จัดพิมพ์หนังสือจดหมายเหตุการอนุรักษ์พุทธศิลป์ สร้างพระโคนสมอ พระพิมพ์ดินเผา วัดชมภูเวก
previous arrow
next arrow
Slider

ข่าวห้องสมุด

เรื่องหมูๆ ที่ไม่หมู แนะนำคู่มือการผลิตสุกร

ตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วข้ามมายังปี 2565 การตรวจสอบโรคระบาดในหมูพบว่าหมูที่เลี้ยงในฟาร์มแห่งหนึ่งตายด้วยโรคอหิวาต์แอฟริกาหมู (ASF) ทำให้กรมปศุสัตว์ได้ออกมาประกาศว่าจะค้นหาสอบสวนโรคทุกพื้นที่  ห้องสมุด มสธ.ขอนำเสนอหนังสือและชุดวิชาการเลี้ยงสุกรให้บริการ ณ บริเวณชั้น 1 ห้องสมุด มสธ. และยังมีบริการยืม – คืนตามคำขอ บริการหยิบตัวเล่มให้สมาชิกห้องสมุดตามที่ระบุเลขหมู่หนังสือบริการเฉพาะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์และบุคลากร วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 15.00 น.

ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มสธ. ใช้บริการห้องสมุดออนไลน์

สำนักบรรณสารสนเทศขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มสธ. ใช้บริการห้องสมุดออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ห้องสมุดได้ทุกวัน และใช้บริการยืมคืนตามคำขอ ณ ที่ทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-15.00 น.

กิจกรรมห้องสมุด

สาระความรู้

ย้อนวันวาน “ปฏิทิน มสธ.” คว้ารางวัลเกียรติยศ “สุริยศศิธร” เวทีการประกวดปฏิทินระดับชาติ

เทศกาลปีใหม่ในทุกๆ ปี ถือเป็นช่วงเวลาแห่งความสุข ทั้งการประดับตกแต่งสถานที่ การจัดงานเลี้ยงเฉลิมฉลองการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และการกราบขอพรจากญาติผู้ใหญ่ เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นปีใหม่ รวมถึงมีการมอบของขวัญและส่งคำอวยพรให้แก่กัน สำหรับ “ปฏิทิน” เป็นอีกหนึ่งสิ่งพิมพ์ที่นิยมมอบให้เป็นของที่ระลึกในช่วงเทศกาลปีใหม่

Take Home Exam มิติการสอบรูปแบบใหม่ในยุค Next Normal

ปัจจุบันการแพร่กระจายการระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงไม่จบสิ้นไปจากประเทศไทยและต่างประเทศทั่วโลก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ก็เป็นหนึ่งในสถาบันอุดมการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยเช่นกัน