วันเปิดทำการห้องสมุด มสธ. เดือนกันยายน 2563

ห้องสมุด มสธ. เปิดทำการเดือนกันยายน 2563  วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30-16.15 น. ปิดทำการ วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยยังคงมาตรการ ตรวจวัดอุณหภูมิ สวมหน้ากากอนามัย รักษาระยะห่างทางสังคม ใช้เจลแอลกอฮอล์ รักษาความสะอาด และอบฆ่าเชื้อสื่อการศึกษา

บทเรียนออนไลน์

ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุดโอแพก (OPAC) มสธ.

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูลข่าว Matichon e-Library

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญใช้งาน Matichon e-Library ฐานข้อมูลข่าว ประกอบด้วย ข่าวทั่วไป บทสัมภาษณ์ บทความ บทวิเคราะห์ วิจารณ์ รายงาน ข้อเขียนอื่นๆ จากหนังสือพิมพ์มติชน หนังสือพิมพ์ข่าวสด หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ และนิตยสารมติชนสุดสัปดาห์ โดยสามารถค้นข้อมูลได้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบัน

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษ Gale eBooks

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษ Gale eBooks ครอบคลุมทุกสาขาวิชา สามารถฟังเนื้อหา และดาวน์โหลดไฟล์เสียง แปลเนื้อหาเป็นภาษาไทย โดยเชื่อมต่อบัญชีกับ Google Drive และ One Drive

ห้องสมุด มสธ. บอกรับฐานข้อมูลใหม่ด้านกฎหมาย Oxford Law Online

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูลบอกรับใหม่ด้านกฎหมาย Oxford Law Online ซึ่งรวบรวม Case Law, Oxford Law eBooks, Oxford Law Journals, บทความ Peer-reviewed headnotes และ Commentaries โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น Oxford Reports on International Law (ORIL), Oxford Competition Law (OCL), Oxford Constitutions of the World (OCW), Oxford Legal Research Library (OLRL) และ Investment Claims (IC)

previous arrow
next arrow
Slider

ข่าวห้องสมุด

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 “ร่วมเรียนรู้ตลอดชีวิต แบบมิตรห้องสมุด”

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2563  “ร่วมเรียนรู้ตลอดชีวิต แบบมิตรห้องสมุด” ตลอดเดือนกันยายน 2563 เพื่อรับบริการพิเศษจากห้องสมุด ได้แก่ Library Card บริการทำบัตรสมาชิกห้องสมุด Library Pic บริการมุมถ่ายภาพห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ และ Library Gift รับของที่ระลึกจากใจห้องสมุด โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่ บริการ Library Card โทร 7485 บริการ Library Pic และ Library Gift โทร 7466

วิดีโอแนะนำการค้นฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses Global

ห้องสมุด มสธ. จัดทำวิดีโอแนะนำการค้นฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses Global ซึ่งเป็นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของสถาบันการศึกษาต่างประเทศ เผยแพร่ผ่านช่องทาง Youtube เพื่อให้ผู้สนใจสามารถศึกษาการค้นคว้าฐานข้อมูลได้ด้วยตนเอง

กิจกรรมห้องสมุด

สาระความรู้

เรื่องเล่าพระปกเกล้าศึกษาจากหนังสือจดหมายเหตุเสด็จพระราชดำเนินประพาสยุโรป พ.ศ. 2476-2477

ห้องสมุด มสธ. ขอแนะนำหนังสือ “จดหมายเหตุเสด็จพระราชดำเนินประพาสยุโรป พ.ศ. 2476 – 2477 ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (เฉพาะประเทศอิตาลี)” นำเสนอบันทึกเหตุการณ์เสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นตั้งแต่เสด็จฯ ออกจากกรุงเทพมหานคร เข้าสู่ยุโรป

เรื่องเล่าพระปกเกล้าศึกษาจากสมุดภาพเสด็จฯ เลียบมณฑลพายัพ พ.ศ. 2469

ย้อนอดีตพุทธศักราช 2469 เมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 7 ได้เสด็จพระราชดำเนินเลียบมณฑลพายัพพร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ระหว่างวันที่ 6 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2469