เดือนพฤษภาคม ห้องสมุดเปิดบริการ (เฉพาะยืมคืนหนังสือ)

ในวันจันทร์ – ศุกร์ ในเวลา 8.45-15.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) บริการเฉพาะสมาชิกของห้องสมุด มสธ. โดยแจ้งเลขหมู่หนังสือ ห้องสมุดพร้อมหยิบตัวเล่มให้

ตอบคำถามลุ้นรางวัลกับ Springer Nature Online Quiz

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของ มสธ. ร่วมตอบคำถามเพื่อลุ้นรับของรางวัลจาก Springer Nature ได้แก่ Samsung Galaxy Tab, Apple Airpod, Starbucks voucher, charging cables และ Wireless chargers โดยตอบคำถามได้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม ถึง 11 กรกฎาคม 2563

ทดลองใช้งานฐานข้อมูลทางด้านธุรกิจและกฎหมาย Nexis Uni®

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล Nexis Uni® จากสำนักพิมพ์ LexisNexis ซึ่งเป็นฐานข้อมูลทางด้านธุรกิจ และกฎหมาย ได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม ถึง วันที่ 15 มิถุนายน 2563 โดยใช้งานผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัย

ทดลองใช้ฐานข้อมูลข่าวสารและวารสารออนไลน์ของประเทศจีน Caixin Global

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูลข่าวสารและวารสารออนไลน์ของประเทศจีน Caixin Global ประกอบด้วย วารสาร, ข่าวสาร, ข้อมูลข่าวด้านเทคโนโลยีจาก Caixin Global, Podcast, การจัดสัมมนาทางเว็บ, China Business Digest และ Economic Indexes ใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค.-16 มิ.ย. 63

ทดลองใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Harvard Business Review

ห้องสมุดขอเชิญทดลองใช้งาน EBSCO eBook Subscription Harvard Business Review Press Collection ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพิมพ์ Harvard Business Review Press  ใช้งานแบบไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ มีจำนวนมากกว่า 600 รายชื่อ ใช้งานตั้งแต่วันนี้ - 30 พฤษภาคม 2563

ทดลองใช้ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทางธุรกิจและทางการแพทย์จากสำนักพิมพ์ EBSCO

ห้องสมุดขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล eBooks จากสนพ. EBSCO ได้แก่ EBSCO eBook Business Collection ฐานข้อมูลทางการธุรกิจ และ EBSCO eBooks Clinical Collection ฐานข้อมูลด้านการแพทย์ โดยใช้งานผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันนี้-30 มิ.ย.63

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษ Gale eBooks

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษ Gale eBooks ครอบคลุมทุกสาขาวิชา สามารถฟังเนื้อหา และดาวน์โหลดไฟล์เสียง แปลเนื้อหาเป็นภาษาไทย โดยเชื่อมต่อบัญชีกับ Google Drive และ One Drive

previous arrow
next arrow
Slider

ค้นหาสื่อการศึกษาในห้องสมุด มสธ.

EBSCO Discovery Service

PULINET Catalog sharing

Keyword Title Author

ข่าวห้องสมุด

ช่องทางการติดต่อห้องสมุด Ask a Librarian

ห้องสมุด มสธ. มีช่องทางการสื่อสารใหม่ Ask a Librarian เป็นบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าทางออนไลน์ โดยมีบรรณารักษ์คอยให้ความช่วยเหลือที่เว็บไซต์ห้องสมุด https://library.stou.ac.th/ และคลิกที่มุมล่างขวาของหน้าจอ

The American Journal of Distance Education วารสารออนไลน์ด้านการศึกษาทางไกล

เป็นวารสารที่รวมรวมบทความวิชาการและงานวิจัยด้านการศึกษาทางไกลของสหรัฐอเมริกา ที่มีการตีพิมพ์ฉบับแรก เมื่อปี พ.ศ.2530 จนถึงปัจจุบันปี 2563 Volume 34 ซึ่งฉบับนี้มีความพิเศษ คือเป็นฉบับแรกที่มีการตีพิมพ์บทความเป็นภาษาสเปน นอกจากบทความภาษาอังกฤษ สำหรับบทความที่นำเสนอในวารสารนั้น จะเน้นด้านการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลเป็นหลัก

ทดลองใช้ฐานข้อมูลข่าวสารและวารสารออนไลน์ของประเทศจีน Caixin Global

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูลข่าวสารและวารสารออนไลน์ของประเทศจีน Caixin Global ประกอบด้วย วารสาร, ข่าวสาร, ข้อมูลข่าวด้านเทคโนโลยีจาก Caixin Global, Podcast, การจัดสัมมนาทางเว็บ, China Business Digest และ Economic Indexes ใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค.-16 มิ.ย. 63

กิจกรรมห้องสมุด

สาระความรู้

The American Journal of Distance Education วารสารออนไลน์ด้านการศึกษาทางไกล

เป็นวารสารที่รวมรวมบทความวิชาการและงานวิจัยด้านการศึกษาทางไกลของสหรัฐอเมริกา ที่มีการตีพิมพ์ฉบับแรก เมื่อปี พ.ศ.2530 จนถึงปัจจุบันปี 2563 Volume 34 ซึ่งฉบับนี้มีความพิเศษ คือเป็นฉบับแรกที่มีการตีพิมพ์บทความเป็นภาษาสเปน นอกจากบทความภาษาอังกฤษ สำหรับบทความที่นำเสนอในวารสารนั้น จะเน้นด้านการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลเป็นหลัก

12 แหล่งเรียนรู้ออนไลน์: สารสนเทศอัตลักษณ์ออนไลน์ของ มสธ. (ตอนที่ 2)

แหล่งเรียนรู้ออนไลน์สารสนเทศอัตลักษณ์ออนไลน์ของ มสธ. ในส่วนที่ 2 มีทั้งหมด 6 แหล่ง เป็นการรวบรวมแหล่งสารสนเทศด้านที่เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี อาทิ พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในรัชสมัยของพระองค์ รวมถึงฐานข้อมูลเอกสารจดหมายเหตุ ฐานข้อมูลหนังสือส่วนพระองค์ ฐานข้อมูลรูปภาพ นิทรรศการออนไลน์ และพิพิธภัณฑ์ 360°