ห้องสมุดปิดปรับปรุงระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วันที่ 22-24 ม.ค. 63

ห้องสมุด มสธ. ปิดปรับปรุงระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วันที่ 22-24 ม.ค. 63 ส่งผลให้ผู้ใช้บริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการยืมคืน การยืมต่อ การจอง การแจ้งเตือนทางอีเมลและ SMS รวมถึงการค้นสื่อการศึกษาจากโอแพก

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษ Gale eBooks

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษ Gale eBooks ครอบคลุมทุกสาขาวิชา สามารถฟังเนื้อหา และดาวน์โหลดไฟล์เสียง แปลเนื้อหาเป็นภาษาไทย โดยเชื่อมต่อบัญชีกับ Google Drive และ One Drive

ทดลองใช้งานฐานข้อมูลด้านการเกษตรและจิตวิทยา

ห้องสมุด มสธ.ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล Agricultural Science Collection ฐานข้อมูลด้านเกษตร และ ฐานข้อมูล Psychology Database ฐานข้อมูลด้านจิตวิทยา โดยใช้งานผ่านเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเท่านั้น ตั้งแต่วันนี้ - 31 มกราคม 2563

บันทึกประวัติศาสตร์ไทยพระราชประเพณีกระบวนพยุหยาตราชลมารค

เนื่องในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ห้องสมุด มสธ. ได้นำภาพเก่าหาชมได้ยาก สมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครชลมารคในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2468 มาให้ได้รับชม

previous arrow
next arrow
Slider

ค้นหาสื่อการศึกษาในห้องสมุด มสธ.

EBSCO Discovery Service


Keyword Title Author คู่มือการใช้งาน วีดีโอ

PULINET Catalog sharing


Keyword Title Author
OPAC

ค้นหาสื่อการศึกษาในห้องสมุด มสธ.

Single Search
PULINET Search

Keyword Title Author

ข่าวห้องสมุด

ห้องสมุดปิดปรับปรุงระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วันที่ 22-24 ม.ค. 63

ห้องสมุดปิดปรับปรุงระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วันที่ 22-24 ม.ค. 63

ห้องสมุด มสธ. ปิดปรับปรุงระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วันที่ 22-24 ม.ค. 63 ส่งผลให้ผู้ใช้บริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการยืมคืน การยืมต่อ การจอง การแจ้งเตือนทางอีเมลและ SMS รวมถึงการค้นสื่อการศึกษาจากโอแพก
บุคลากรสำนักบรรณสารสนเทศได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการ ระดับดีเด่น ประเภทโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 10

บุคลากรสำนักบรรณสารสนเทศได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการ ระดับดีเด่น ประเภทโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 10

บุคลากรสำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการ ระดับดีเด่น ประเภทโปสเตอร์ กลุ่มการบริหารองค์กร การจัดการความรู้ (KM) ในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 10 (The 10th PULINET National Conference : PULINET 2020)...