การเสนอจัดหาทรัพยากรสารสนเทศผ่านหน้าเว็บไซต์ห้องสมุด

ห้องสมุด มสธ. เพิ่มช่องทางการเสนอจัดหาทรัพยาการสารสนเทศผ่านหน้าเว็บไซต์ โดยสมาชิกห้องสมุดสามารถเสนอจัดหาทรัพยากรสารสนเทศและตรวจสอบสถานะการจัดหาด้วยตนเองได้

ฐานข้อมูล CINAHL Complete

เชิญใช้งานฐานข้อมูล CINAHL Complete ครอบคลุมสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และมนุษยนิเวศศาสตร์ ประกอบด้วย บทความวารสาร หลักฐานเชิงประจักษ์ บทเรียนแบบเร็ว และ อื่น ๆ

ยืมต่อสื่อการศึกษาด้วยตนเองผ่านระบบได้แล้ว

ห้องสมุด มสธ. ปรับปรุงระบบยืม – คืนสื่อการศึกษาในระบบใหม่
ให้สมาชิกสามารถตรวจสอบรายการยืม – คืน และ ต่ออายุการยืมได้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ ห้องสมุด มสธ. ได้แล้ว

เชิญชวนใช้ฐานข้อมูล ScienceDirect ก่อนหมดสัญญา

ขอเชิญชวนเข้าใช้งานฐานข้อมูล ScienceDirect ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ยังคงให้บริการบนเว็บไซต์ห้องสมุดขณะนี้ ก่อนจะหมดสัญญาการเข้าใช้ฐานข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ค้นหาสื่อการศึกษาในห้องสมุด มสธ.

 

ยืมต่อด้วยตนเอง      คู่มือยืมต่อด้วยตนเอง

EBSCO Discovery Service


Keyword Title Author คู่มือการใช้งาน วีดีโอ

PULINET Catalog sharing


Keyword Title Author
OPAC

ค้นหาสื่อการศึกษาในห้องสมุด มสธ.

ยืมต่อด้วยตนเอง      คู่มือยืมต่อด้วยตนเอง

Single Search
PULINET Search

Keyword Title Author

ข่าวห้องสมุด

ห้องสมุด มสธ. ให้บริการโปรแกรม EndNote เวอร์ชันใหม่ล่าสุดแล้ว

ห้องสมุด มสธ. ให้บริการโปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote X9 แล้ว โดยสงวนสิทธิ์การดาวน์โหลดเฉพาะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และบุคลากรของ มสธ. เท่านั้น

ห้องสมุด มสธ. ชั้น 4 เปิดให้บริการการค้นคว้าอิสระ (IS) สำหรับบัณฑิตศึกษา

ห้องสมุด มสธ. ได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่การจัดเก็บการค้นคว้าอิสระ (IS) จากเดิมที่ให้บริการ ณ อาคารบรรณสาร ชั้น 3 ปรับเปลี่ยนเป็นชั้น 4 หากผู้ใช้ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม...

กิจกรรมห้องสมุด