วันเปิดทำการห้องสมุด มสธ. เดือนสิงหาคม 2563

ห้องสมุด มสธ. เปิดทำการเดือนสิงหาคม 2563  วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30-16.15 น. ปิดทำการ วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยยังคงมาตรการ ตรวจวัดอุณหภูมิ สวมหน้ากากอนามัย รักษาระยะห่างทางสังคม ใช้เจลแอลกอฮอล์ รักษาความสะอาด และอบฆ่าเชื้อสื่อการศึกษา

กิจกรรม “บรรณสาร…สะพานบุญ”

ขอเชิญร่วมกิจกรรม “บรรณสาร...สะพานบุญ” สมทบทุนสร้างอาคารผู้ป่วย 10 ชั้น โรงพยาบาลเลย ร่วมกับห้องสมุด มสธ. และนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2563 ณ อาคารบรรณสาร ชั้น 1 โดยการสมทบทุนตามจิตศรัทธา และสั่งซื้อหนังสือ “พลังใจสร้าง เลย สร้างพลังใจ” ทั้งนี้สามารถยืมหนังสือดังกล่าวได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมคืน ชั้น 1

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูลข่าว Matichon e-Library

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญใช้งาน Matichon e-Library ฐานข้อมูลข่าว ประกอบด้วย ข่าวทั่วไป บทสัมภาษณ์ บทความ บทวิเคราะห์ วิจารณ์ รายงาน ข้อเขียนอื่นๆ จากหนังสือพิมพ์มติชน หนังสือพิมพ์ข่าวสด หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ และนิตยสารมติชนสุดสัปดาห์ โดยสามารถค้นข้อมูลได้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบัน

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษ Gale eBooks

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษ Gale eBooks ครอบคลุมทุกสาขาวิชา สามารถฟังเนื้อหา และดาวน์โหลดไฟล์เสียง แปลเนื้อหาเป็นภาษาไทย โดยเชื่อมต่อบัญชีกับ Google Drive และ One Drive

ห้องสมุด มสธ. บอกรับฐานข้อมูลใหม่ด้านกฎหมาย Oxford Law Online

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูลบอกรับใหม่ด้านกฎหมาย Oxford Law Online ซึ่งรวบรวม Case Law, Oxford Law eBooks, Oxford Law Journals, บทความ Peer-reviewed headnotes และ Commentaries โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น Oxford Reports on International Law (ORIL), Oxford Competition Law (OCL), Oxford Constitutions of the World (OCW), Oxford Legal Research Library (OLRL) และ Investment Claims (IC)

previous arrow
next arrow
Slider

ค้นหาสื่อการศึกษาในห้องสมุด มสธ.

EBSCO Discovery Service

PULINET Catalog sharing

Keyword Title Author

ข่าวห้องสมุด

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การบริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายหลังเกษียณอายุราชการ

ห้องสมุด มสธ. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การบริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายหลังเกษียณอายุราชการ ให้แก่บุคลากรของสำนักที่จะเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2563 และผู้สนใจ ในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ  ห้องประชุม 2605-2605/1 อาคารวิชาการ 1 ชั้น 6 ส่วนต่อเติม

กิจกรรม “บรรณสาร…สะพานบุญ”

ขอเชิญร่วมกิจกรรม “บรรณสาร…สะพานบุญ” สมทบทุนสร้างอาคารผู้ป่วย 10 ชั้น โรงพยาบาลเลย ร่วมกับห้องสมุด มสธ. และนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2563 ณ อาคารบรรณสาร ชั้น 1 โดยการสมทบทุนตามจิตศรัทธา และสั่งซื้อหนังสือ “พลังใจสร้าง เลย สร้างพลังใจ” ทั้งนี้สามารถยืมหนังสือดังกล่าวได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมคืน ชั้น 1

กิจกรรมห้องสมุด

สาระความรู้

เรื่องเล่าพระปกเกล้าศึกษาจากสมุดภาพเสด็จฯ เลียบมณฑลพายัพ พ.ศ. 2469

ย้อนอดีตพุทธศักราช 2469 เมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 7 ได้เสด็จพระราชดำเนินเลียบมณฑลพายัพพร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ระหว่างวันที่ 6 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2469

ย้อนเหตุการณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับสถานการณ์ COVID-19

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ทำให้เกิดผลกระทบเป็นวงกว้าง ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก เป็นระยะเวลายาวนานกว่า 4 เดือน ห้องสมุด มสธ. จึงได้ลำดับเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2563