ทีฆายุกา โหตุ นาถปรมราชินี

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่
สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช