ห้องสมุดปิดบริการวันศุกร์ที่ 21- วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563

ห้องสมุด มสธ. ปิดบริการวันที่ 21 - 22 กุมภาพันธ์ 2563 เนื่องจากห้องสมุดจัดสัมมนาเสริมสร้างประสิทธิภาพงานบรรณสารสนเทศ โดยจะเปิดทำการอีกครั้งในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ใช้บริการสามารถคืนสื่อการศึกษาที่ตู้คืนหนังสือล่วงเวลาที่หน้าอาคารบรรณสาร หรือยืมต่อสื่อการศึกษาด้วยตนเองที่เว็บไซต์ห้องสมุด

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษ Gale eBooks

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษ Gale eBooks ครอบคลุมทุกสาขาวิชา สามารถฟังเนื้อหา และดาวน์โหลดไฟล์เสียง แปลเนื้อหาเป็นภาษาไทย โดยเชื่อมต่อบัญชีกับ Google Drive และ One Drive

บันทึกประวัติศาสตร์ไทยพระราชประเพณีกระบวนพยุหยาตราชลมารค

เนื่องในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ห้องสมุด มสธ. ได้นำภาพเก่าหาชมได้ยาก สมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครชลมารคในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2468 มาให้ได้รับชม

previous arrow
next arrow
Slider

ค้นหาสื่อการศึกษาในห้องสมุด มสธ.

EBSCO Discovery Service


Keyword Title Author คู่มือการใช้งาน วีดีโอ

PULINET Catalog sharing


Keyword Title Author
OPAC

ค้นหาสื่อการศึกษาในห้องสมุด มสธ.

Single Search
PULINET Search

Keyword Title Author

ข่าวห้องสมุด

คณะครูและนักเรียนจากศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” เข้าเยี่ยมชมห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

คณะครูและนักเรียนจากศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” เข้าเยี่ยมชมห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

คณะครูและนักเรียนจากศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านนุกะโถะวา สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภออุ้งผาง จังหวัดตาก เข้าเยี่ยมชมห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00-16.30 น.

ห้องสมุดปิดบริการวันศุกร์ที่ 21- วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563

ห้องสมุดปิดบริการวันศุกร์ที่ 21- วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563

ห้องสมุด มสธ. ปิดบริการวันที่ 21 – 22 กุมภาพันธ์ 2563 เนื่องจากห้องสมุดจัดสัมมนาเสริมสร้างประสิทธิภาพงานบรรณสารสนเทศ โดยจะเปิดทำการอีกครั้งในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ใช้บริการสามารถคืนสื่อการศึกษาที่ตู้คืนหนังสือล่วงเวลาที่หน้าอาคารบรรณสาร หรือยืมต่อสื่อการศึกษาด้วยตนเองที่เว็บไซต์ห้องสมุด

กิจกรรมห้องสมุด