ชมสื่อโสตทัศน์ง่ายๆ ด้วย QR Code

ห้องสมุด มสธ. จัดแสดงสื่อโสตทัศน์ที่น่าสนใจที่มีให้บริการในห้องสมุด มสธ. ในรูปแบบออนไลน์ อาทิ ตัวอย่างภาพยนตร์ เรื่องราวของนักแสดง ผู้กำกับ บุคคลที่เกี่ยวข้องในวงการภาพยนตร์ สามารถดูและยืมสื่อโสตทัศน์ที่น่าสนใจได้ ณ ชั้น 1 อาคารบรรณสาร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
หน่วยบริการสื่อโสตทัศน์ ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา
02-504-7480-81