นิตยสารศิลปวัฒนธรรม (เล่มพิเศษ) “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” 

นิตยสาร ศิลปวัฒนธรรม  ฉบับเดือน พฤษภาคม 2562 มีเนื้อหาเกี่ยวกับ “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562”
บทความภายในเล่มประกอบด้วย
– ตำแหน่งผู้สืบสันตติวงศ์ และการสถาปนาสยามมกุฎราชกุมาร สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ / ดร.นนทพร อยู่มั่งมี
– สรงพระมูรธาภิเษก และ น้ำอภิเษก ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมัยรัตนโกสินทร์ / ดร.นนทพร อยู่มั่งมี
– พระที่นั่งองค์สาคัญที่เกี่ยวเนื่องด้วยพระราชพิธีบรมราชาภิเษก / รศ.ยุวดี ศิริ
ฯลฯ
สามารถใช้บริการ ที่อาคารบรรณสาร ชั้น 1
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
งานส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา
 02-504-7464-65
 libservice@stou.ac.th
 dilibrary@hotmail.com

เชิญตอบแบบสำรวจการใช้บริการห้องสมุด เพื่อปรับปรุงการบริการห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น