ห้องสมุด มสธ. ขอแสดงความยินดีกับดร.วิมลิน ริมปิกุล ได้รับรางวัลจากการตอบคำถามกับ Wiley

ในโอกาสนี้ ห้องสมุด มสธ. ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วิมลิน ริมปิกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ ที่ร่วมกิจกรรมตอบคำถามกับ Wiley ในหัวข้อ “Are You A WOL Whiz?” ได้รับรางวัล Xiaomi Smart Watch ห้องสมุดขอแสดงความยินดีอีกครั้ง และหวังว่าจะมีการร่วมลุ้นรางวัลในกิจกรรมอื่น ๆ ต่อไป

เชิญตอบแบบสำรวจการใช้บริการห้องสมุด เพื่อปรับปรุงการบริการห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น