รำลึกและอาลัยผ่านตัวอักษรแด่ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

มุมหนังสือที่น่าสนใจประจำเดือนมิถุนายน 2562 ห้องสมุด มสธ. ร่วมรำลึกและอาลัยต่อการถึงแก่อสัญกรรมของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและอดีตนายกรัฐมนตรี โดยได้จัดแสดงหนังสือที่เกี่ยวข้องกับชีวประวัติ ผลงานพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าประวัติและผลงานของท่าน ณ บริเวณมุมหนังสือที่น่าสนใจ ชั้น 1 อาคารบรรณสาร ดังนี้

  1. รัฐบาลเปรม 1-2-3/ JQ1745.A5 ช63
  2. เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน พลเอกเปรม ติณสูลานนท์/ DS578.32.ป7 ก724
  3. เกิดถิ่นใต้/ DS570.6ป7 ก7
  4. เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณต่อแผ่นดิน/ DS578.32 ป7 ก73 2537
  5. อมตะแห่ง “ป๋าเปรม”… / DS578.32.ป7 ว6 2551
  6. รัฐบาลเปรม : ทางออกที่ถูกปิด/ DS586 ร6
  7. ประวัตินายกรัฐมนตรีไทย/ DS578.3 ธ36 2545
  8. มองกองทัพผ่านผลงานรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์/ DS578.32 ป7 ม52 2543

ภาพประกอบจาก: http://www.songkhla.go.th/travel/detail/103