กิจกรรมสานสัมพันธ์ฉันพี่น้องผู้เกษียณ@ห้องสมุด มสธ.

ห้องสมุด มสธ. จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด สานสัมพันธ์ฉันพี่น้องผู้เกษียณ @ ห้องสมุด มสธ. รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 และ รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 ณ ห้องฉายภาพยนตร์ อาคารบรรณสาร ชั้น 4 เพื่อแนะนำสิทธิประโยชน์หลังเกษียณจากห้องสมุด เรียนรู้การประดิษฐ์ดอกไม้ (รวงผึ้ง) เป็นที่ระลึก และพบปะสังสรรค์

ภาพกิจกรรม รุ่นที่ 1  รุ่นที่ 2