ขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้บริการห้องสมุด วันที่ 27 กันยายน 2562

ห้องสมุด มสธ. จัดงานเลี้ยงผู้เกษียณอายุราชการของสำนักบรรณสารสนเทศ ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 ณ บริเวณอาคารบรรณสาร ชั้น 4 ซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ จึงขออภัย มา ณ ที่นี้