ตอบคำถามลุ้นรับของรางวัลกับกิจกรรม Wiley Online Library Research Discovery Quiz

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญตอบคำถามเพื่อลุ้นรับของรางวัลจากกิจกรรม Wiley Online Library Research Discovery Quiz จากฐานข้อมุล Wiley Online Library ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน – 4 ตุลาคม 2562

เว็บเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม : http://bit.ly/DiscoveryQuizTH2019

ของรางวัล

  • ​First prize: Garmin Watch (1 winner)
  • Consolation prizes: Mall Vouchers (5 winners)