ทดลองใช้งาน SpringerMaterials แหล่งข้อมูลสาขาวัสดุศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ และวิศวกรรม

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญทดลองใช้งาน SpringerMaterials ซึ่งรวบรวมแหล่งข้อมูลสำคัญทั้งหมดในสาขาวัสดุศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ และวิศวกรรม

สาขาวิชาที่ครอบคลุม

 1. Chemistry & Chemical Engineering
 2. Energy & Environmental Science
 3. Photonics & Electronics
 4. Materials Science & Engineering
 5. Mechanics
 6. Physics Polymer Science & Engineering

คุณสมบัติ: 
Chemical, Electromagnetic, Mechanical, Nuclear, Physical, Spectroscopic, Structural and Thermodynamic

ประเภทวัสดุที่สำคัญ :

 1. Atoms & Nuclei
 2. Ceramics & Glasses
 3. Composites
 4. Metals & Alloys
 5. Organic Substances : สารอินทรีย์
 6. Polymers
 7. Semiconductors

URL:  https://materials.springer.com/
แนะนำ Springer Materials: https://bit.ly/2XoZcZq
การใช้ Springer Materials: https://bit.ly/3egZcRO
การเข้าใช้งาน: ค้นผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัย หรือ VPN (การใช้งานเครือข่ายมหาวิทยาลัยจากภายนอก)
ระยะเวลาการทดลองใช้งาน:
1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2563

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
งานส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา
02-504-7464-65
libservice@stou.ac.th
dilibrary@hotmail.com