ทดลองใช้งานฐานข้อมูล 4D Interactive Anatomy

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล 4D Interactive Anatomy ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน – 11 กรกฎาคม 2563

Website เข้าสมัคร Account: https://www.4danatomy.com/signup/group?ss=stou (สมัครแล้วสามารถนำไปใช้งานที่ใดก็ได้)
Website การใช้งาน: https://www.4danatomy.com/

วิดีโอแนะนำการใช้งาน: https://youtu.be/tpkB9sW3PXM?t=54
How to create a new quiz: https://www.youtube.com/watch?v=pnfOCGg6gmY
How to create a new quiz question: https://www.youtube.com/watch?v=UcIr8hvPkGI

คู่มือการใช้งาน อาจารย์: https://bit.ly/3ecx5DZ
คู่มือการใช้งาน นักศึกษา: https://bit.ly/2N5yH6o

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
งานส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา
02-504-7464-65
libservice@stou.ac.th
dilibrary@hotmail.com