7 มิถุนายน 2555 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปิดตัวสถานี STOU Channel

ครบรอบ 8 ปี การเปิดตัวอย่างเป็นทางการของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา หรือ STOU Channel โดยเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2555 รศ.ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในขณะนั้น เป็นประธานเปิดตัว STOU Channel ผ่านระบบดาวเทียมย่านความถี่ C-Band ณ อาคารศูนย์ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (EBPC) และภายในงานยังมีการจัดเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “พลังสื่อโทรทัศน์เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต” การจัดนิทรรศการให้ความรู้ เรื่อง “ก้าวที่เปลี่ยนผ่านจาก EBPC สู่ STOU CHANNEL” และการประกวดผลิตสารคดีสั้น “พลังสื่อโทรทัศน์สู่อาเซียน” ซึ่งในงานเปิดตัวได้รับเกียรติจากศิลปิน ดารานักแสดง และโปรดิวเซอร์รายการโทรทัศน์มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ริเริ่ม STOU Channel

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้เริ่มทดลองออกอากาศรายการวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในระบบ C Band ทางสถานี STOU Channel เมื่อประมาณกลางปี 2544 จากนั้น ในแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี ฉบับปรับปรุง ปี 2554-2558 ของสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ. ได้มีโครงการจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม (STOU CHANNEL) และมีการเปิดตัวสถานีอย่างเป็นทางการเมื่อปี 2555 เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และขยายโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาและประชาชน โดยออกอากาศ 24 ชั่วโมง สำหรับรายการใน STOU Channel จะเกี่ยวกับการสอนเสริมประกอบชุดวิชา รายการบริการทางวิชาการแก่สังคม รายการแนะแนว และรายการเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ
และในแผนยุทธศาสตร์ มสธ. ระยะที่ 5 (พ.ศ.2556-2560) มีโครงการพัฒนาการเรียนการสอนทางไกลในระบบออนไลน์ โดยให้เชื่อมโยงกับสถานี STOU Channel เพื่อให้ผู้เรียนสามารถศึกษาด้วยตนเองผ่านสื่อการศึกษาทางไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้มีช่องทางการรับชมรายการได้หลากหลายมากขึ้น

ปัจจุบัน สามารถรับชมรายการของช่อง STOU CHANNEL ได้ทั้งทางทีวีดาวเทียมและระบบออนไลน์ ดังนี้

  1. ทีวีดาวเทียม PSI ช่อง 245 และ DLTV 14
  2. เว็บไซต์ STOU MEDIA โดยสามารถเช็คการออกอากาศรายได้ต่างๆ ได้ที่ ตารางออกอากาศ
  1. Youtube : STOU CHANNEL
  2. Facebook : STOU CHANNEL
  3. Application : STOU Media โดยสามารถดาวน์โหลดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย