กิจกรรม “บรรณสาร…สะพานบุญ”

ขอเชิญชวนร่วม กิจกรรม “บรรณสาร…สะพานบุญ” สมทบทุนสร้างอาคารผู้ป่วย 10 ชั้น โรงพยาบาลเลย ร่วมกับสำนักบรรณสารสนเทศ และนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ในระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2563 ณ อาคารบรรณสารชั้น 1 ตามรายละเอียดดังนี้

  1. สมทบทุนสร้างอาคารผู้ป่วย 10 ชั้น โรงพยาบาลเลย ตามจิตศรัทธาร่วมกับสำนักบรรณสารสนเทศ และผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
  2. สนใจสมทบทุนสั่งซื้อหนังสือ “พลังใจสร้าง เลย สร้างพลังใจ” ร่วมกับสำนักบรรณสารสนเทศ และผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
  3. ประสงค์ยืมหนังสือ “พลังใจสร้าง เลย สร้างพลังใจ” กลับไปอ่านที่บ้าน ตามวันเวลาที่กำหนด ณ อาคารบรรณสารชั้น 1

ทั้งนี้ สามารถแจ้งเข้าร่วมกิจกรรมสมทบทุนสร้างอาคารผู้ป่วยและขอยืมหนังสือ “พลังใจสร้าง เลย สร้างพลังใจ” ได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1 อาคารบรรณสาร