ทดลองใช้งานฐานข้อมูลข่าว iQNewsClip และ NewsCenter4

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูลข่าวจากบริษัท อินโฟเควสท์ จำกัด จำนวน 2 ฐาน ดังนี้

iQNewsClip

  • ฐานข้อมูลข่าวจากหนังสือพิมพ์ภายในประเทศทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ กว่า 20 ฉบับ
  • สามารถค้นหาข่าวได้ทุกชิ้น ทุกsection ทุกหมวดหมู่
  • ค้นหาข้อมูลย้อนหลังได้กว่า 10 ปี
  • เลือกดูได้ทั้งภาพสีและขาว-ดำ

NewsCenter4

  • ฐานข้อมูลข่าวจากหนังสือพิมพ์ และนิตยสารในประเทศ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษมากกว่า 30 ฉบับขึ้นไป ประกอบด้วย สำนักข่าวทั้งในและต่างประเทศ ข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการ มติคณะรัฐมนตรี ข้อมูลด้านการเงิน การค้า การลงทุน และบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานต่างๆ ข้อมูลวิจัยของหน่วยงานรัฐและเอกชน ข้อมูลสำรวจความคิดเห็น (โพลล์) และ กฎระเบียบ และข้อบังคับจากหน่วยงานกำกับดูแล
  • ข่าวจากเว็บไซต์ข่าวต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 100 เว็บไซต์ มาจัดทำดัชนีคำค้นแบบข้อความเต็ม (Full-text Indexing) โดยการแสดงผลลัพธ์จากการค้นหาจะต้องมีหัวข้อข่าว เนื้อหาของข่าวบางส่วน และลิงก์เชื่อมโยงไปที่เว็บเพจต้นทาง รวมถึงจะต้องค้นหาข่าวย้อนหลังจากเว็บไซต์ต่างๆ ได้อย่างน้อย 30 วัน
  • ให้บริการสามารถจัดเก็บข้อมูลได้ไม่จำกัด และสืบค้นข้อมูลย้อนหลังได้กว่า 10 ปี

ระยะเวลาทดลองใช้งาน: วันนี้ – 11 กันยายน 2563
ขอรับ username และ password:  dilibrary@hotmail.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
งานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา
02-504-7464-65
libservice@stou.ac.th
dilibrary@hotmail.com