ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 “ร่วมเรียนรู้ตลอดชีวิต แบบมิตรห้องสมุด”

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  “ร่วมเรียนรู้ตลอดชีวิต แบบมิตรห้องสมุด” ในวันและเวลาราชการ ตลอดเดือน กันยายน 2563  ซึ่งห้องสมุดได้จัดบริการพิเศษสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ ดังนี้

Library Card บัตรห้องสมุดสำหรับผู้เกษียณ

บริการทำบัตรสมาชิกห้องสมุด พร้อมถ่ายรูปติดบัตรฟรี สำหรับสิทธิการยืมของผู้เกษียณอายุราชการที่จะได้รับ มีดังนี้

  • หนังสือทั่วไป/เอกสารการสอนชุดวิชา มสธ.   จำนวน  10 เล่ม 14 วัน
  • วารสารบันเทิง   จำนวน  5 เล่ม 7 วัน
  • นวนิยาย/เรื่องสั้น/หนังสือเยาวชน   จำนวน  6 เล่ม 7 วัน
  • ซีดี    จำนวน 5 แผ่น  3 วัน

Library Pic บริการมุมถ่ายภาพห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ

รับบริการมุมถ่ายภาพสวย ๆ และการนำชมห้องสมุดพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อรับทราบพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7

Library Gift รับของที่ระลึกจากใจห้องสมุด สำหรับผู้เกษียณอายุราชการ

ทั้งนี้ ผู้เกษียณราชการสามารถสอบถามรายละเอียดหรือแจ้งความประสงค์ ได้ที่

  • บริการ Library Card โทร 7485
  • บริการ Library Pic และ Library Gift โทร 7466
  • ติดต่อด้วยตนเองที่ อาคารบรรณสาร ชั้น 1