ทดลองใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ EBSCO eBooks University Press Collection

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญทดลองใช้งาน EBSCO eBooks University Press Collection คอลเลคชั่นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ครอบคลุมสหสาขาวิชากว่า 37,000 ชื่อเรื่องจากสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยกว่า 90 แห่งจากทั่วโลก เช่น Cambridge University Press, Harvard University Press, Oxford University Press, Stanford University Press, Yale University Press ฯลฯ

URL: https://bit.ly/2JqzQqt
ระยะเวลาทดลองใช้งาน: วันนี้ – 31 ธันวาคม 2563
การเข้าใช้งาน: ค้นผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัย หรือ VPN (การใช้งานเครือข่ายมหาวิทยาลัยจากภายนอก)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
งานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา
02-504-7464-65
libservice@stou.ac.th
dilibrary@hotmail.com