ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูลจากสำนักพิมพ์ GALE

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และวารสารอิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ GALE  ดังนี้

Gale eBooks  ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ครอบคลุมทุกสาขาวิชา สามารถฟังเนื้อหา และดาวน์โหลดไฟล์เสียงในรูปแบบ MP3 อ่านเนื้อหาในรูปแบบ HTML และ PDF (ฺBook View) แปลเนื้อหาเป็นภาษาไทย และเชื่อมต่อบัญชีกับ Google Drive และ One Drive ได้

Gale Academic OneFile: Select ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ผลการค้นให้เอกสารฉบับเต็มในรูปแบบ HTML รองรับการดาวน์โหลดไฟล์รูปแบบ MP3 และ PDF การส่ง E-mail รวมถึงการเชื่อมต่อบัญชีกับ Google Drive และ One Drive

Gale Power Search เครื่องมือการค้นแบบ Cross search สามารถค้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากฐานข้อมูล Gale eBooks และวารสารอิเล็กทรอนิกส์จากฐานข้อมูล Gale Academic OneFile: Select ได้

การเข้าใช้งานผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัย : https://library.stou.ac.th/library-services/vpn/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
งานส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา
02-504-7464-65
Facebook @STOULibrary
libservice@stou.ac.th
dilibrary@hotmail.com