วันเปิดทำการห้องสมุด มสธ. เดือนกุมภาพันธ์ 2564

ห้องสมุด มสธ. เปิดทำการเดือนกุมภาพันธ์ 2564  ตามมาตรการการให้บริการห้องสมุด ได้แก่ การตรวจวัดอุณหภูมิ สวมหน้ากากอนามัย รักษาระยะห่างทางสังคม ใช้เจลแอลกอฮอล์ รักษาความสะอาด และอบฆ่าเชื้อสื่อการศึกษา

วันเปิดทำการ

  • วันจันทร์ – วันศุกร์  (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 8.30-16.15 น.

วันปิดทำการ

  • ว้นเสาร์-วันอาทิตย์
  • วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 วันตรุษจีน (วันหยุดราชการกรณีพิเศษ)
  • วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 วันมาฆบูชา