ฐานข้อมูลมติชนออนไลน์เข้าใช้งานไม่ได้ชั่วคราว

ฐานข้อมูลมติชนออนไลน์ อยู่ระหว่างการปรับปรุงฐานข้อมูล ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2564 ส่งผลให้ไม่สามารถเข้าใช้ฐานข้อมูลได้ชั่วคราว ขออภัยในความไม่สะดวก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
งานส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา
02-504-7464-65
Facebook @STOULibrary
libservice@stou.ac.th
dilibrary@hotmail.com