ขอเชิญตอบคำถามชิงรางวัล WILEY Thailand National Quiz 2021

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญตอบคำถามชิงรางวัลจาก Wiley Online Library (WOL) ฐานข้อมูลออนไลน์สหสาขาวิชา จำนวน 11 คำถาม หากตอบคำถามถูกอย่างน้อย 8 คำถาม มีสิทธิลุ้นรางวัลมูลค่ารวมกว่า 30,000 บาท

ระยะเวลาร่วมกิจกรรม: 15 ก.พ. – 15 มี.ค. 2564
URL: https://bit.ly/Wiley-THQuiz2021

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
งานส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา
02-504-7464-65
Facebook @STOULibrary
libservice@stou.ac.th
dilibrary@hotmail.com