ห้องสมุด มสธ. จัดพิธีสรงน้ำพระ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2564

ห้องสมุด มสธ. จัดพิธีสรงน้ำพระ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 นำโดยนายชัยวัฒน์ น่าชม ผู้อำนวยการ และ นางสาวอัมพร อู่รัชตมาศ รองผู้อำนวยการ พร้อมบุคลากรสำนักบรรณสารสนเทศ ได้ร่วมสรงน้ำพระ ทั้งนี้ขอเชิญชวนบุคลากร มสธ. ทุกท่าน สามารถร่วมสรงน้ำพระได้ที่ บริเวณด้านหน้าห้องสมุด มสธ. ตั้งแต่วันที่ 8 – 9 เมษายน 2564 เพื่อเป็นสิริมงคลและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมวันสงกรานต์

เชิญตอบแบบสำรวจการใช้บริการห้องสมุด เพื่อปรับปรุงการบริการห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น