ติดตามข่าวสารผ่านฐานข้อมูลข่าวออนไลน์

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูลข่าวออนไลน์ จำนวน 2 ฐานข้อมูล ได้แก่

Matichon e-Library

ฐานข้อมูลข่าว ประกอบด้วย ข่าวทั่วไป บทสัมภาษณ์ บทความ บทวิเคราะห์ วิจารณ์ รายงาน ข้อเขียนอื่นๆ จากหนังสือพิมพ์มติชน หนังสือพิมพ์ข่าวสด หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ และนิตยสารมติชนสุดสัปดาห์ สามารถค้นข้อมูลได้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบัน

URL: http://mic.matichonelibrary.com/news/site/index
การเข้าใช้งานผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัย: https://library.stou.ac.th/library-services/vpn/

​iQNewsClip

ฐานข้อมูลข่าวจากหนังสือพิมพ์ เว็บไซต์และโซเชียลมีเดียของสื่อสิ่งพิมพ์ นิตยสารด้านการเงินการธนาคารภายในประเทศ โดยสามารถเรียกดูข่าวในรูปแบบไฟล์ PDF และข้อความ (Text) พร้อมฟังก์ชันการสืบค้นแบบข้อความเต็ม (Full Text Search)

URL: https://app.iqnewsclip.com/mauth/stou.aspx
การเข้าใช้งาน: ใช้อีเมลของมหาวิทยาลัย (@stou.ac.th)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
งานส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา
02-504-7464-65
Facebook @STOULibrary
libservice@stou.ac.th
dilibrary@hotmail.com