ช่วงโควิด-19 ยืมคืนหนังสือได้กับ STOU Library Book Request

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของ มสธ. ใช้บริการยืมคืนหนังสือในช่วงโควิด-19 กับบริการ STOU Library Book Request ยืมคืนสื่อการศึกษาตามคำขอ ในวันอังคารและวันพฤหัสบดี ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เริ่มให้บริการครั้งแรกในวันที่ 9 สิงหาคม 2564

การใช้บริการ

  1. ค้นหาสื่อการศึกษาได้ที่ https://opac01.stou.ac.th/ (เลือกรายการที่มีสถานะ Available)
  2. ส่งคำขอผ่านแบบฟอร์ม https://forms.office.com/r/8Xzmu0MtbD (ปิดรับคำขอใช้บริการ ภายในวันศุกร์ เวลา 16.00 น.)
  3. ยืมสื่อการศึกษาได้ไม่เกิน 5 เล่ม/ ครั้ง (ตามสิทธิการยืม) ตรวจสอบสิทธิการยืมได้ที่ https://library.stou.ac.th/wp-content/uploads/2017/03/regura-2557.pdf
  4. เลือกวิธีการรับหนังสือ
    • รับหนังสือที่ห้องสมุด มสธ. เฉพาะวันอังคาร, พฤหัสบดี ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00-12.00 น. (ตามเวลานัดหมาย)
    • จัดส่งทางไปรษณีย์ ทุกวันพฤหัสบดี แบบลงทะเบียนฟรี ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยแจ้ง Tracking ทาง SMS

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม