บทความวารสารที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทยใน MV เพลง “LALISA”

หลังจากที่ ลิซ่า BlackPink” หรือ “ลลิษา มโนบาล” ปล่อย MV เพลง “LALISA” เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 เป็นที่ตื่นเต้นและกล่าวถึงเป็นอย่างมากโดยเฉพาะความเป็นไทยที่ ปรากฎใน MV สร้างความภาคภูมิใจให้คนไทยเป็นอย่างมาก ห้องสมุด มสธ.ขอแนะนำบทความวารสารที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทยใน MV เพลง “LALISA” และสามารถเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มได้ดังนี้

เป็นที่กล่าวขานกันอย่างมากสำหรับเครื่องประดับศีรษะของลิซ่าที่มองดูก็รู้ว่าเป็นเครื่องศิราภรณ์ของไทย ประเภทรัดเกล้ายอด ออกแบบพิเศษจากแบรนด์ SARRAN โดยศรัณย์ อยู่คงดี มีการใช้ดอกพุดซ้อนแสดงถึงความแข็งแรงสมบูรณ์และความเจริญตามความเชื่อโบราณ และออกแบบให้สื่อถึงการเจริญงอกงามเหมือนตัวลิซ่า

บทความวารสารวิชาการที่น่าสนใจเกี่ยวกับศิราภรณ์ไทย

บทความที่น่าสนใจ: ศิราภรณ์: เครื่องประดับศีรษะในการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์
ชื่อวารสาร: วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยงานเจ้าของ: มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
สามารถเข้าถึงวารสารในรูปแบบออนไลน์ได้ที่ : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/bruj/article/view/247345

(ข้อมูลจาก : Vogue Thailand )

หนึ่งในชุดที่ลิซ่าสวมใส่ในเอ็มวี เป็นอีกหนึ่งความเป็นภาคภูมิใจของคนไทย เพราะมีชุดหนึ่งที่มีความสไบตามแบบฉบับชุดไทย ซึ่งเป็นชุดของแบรนด์ดัง ASAVA (อาซาวา) โดยใช้ผ้าไหมยกดอกลำพูน ลายพานจักรพรรดิยกทอง และปักด้วยสวารอฟกี้ด้วยมือทั้งชุด

บทความวารสารวิชาการที่น่าสนใจเกี่ยวกับผ้าไหมยกลำพูน

บทความที่น่าสนใจ: การจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนาประเภทผ้าทอของกลุ่มผู้ผลิตผ้าทอยกดอก ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
ชื่อวารสาร: วารสารสมาคมนักวิจัย
หน่วยงานเจ้าของ: สมาคมนักวิจัย
สามารถเข้าถึงวารสารในรูปแบบออนไลน์ได้ที่: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jar/article/view/244222

(ข้อมูลจาก : ไทยรัฐออนไลน์)

นอกจากชุดและเครื่องประดับที่บ่งบอกความเป็นไทย อีกหนึ่งความเป็นไทยที่เป็นไทยที่ตื่นตาตื่นใจคือ ฉากปราสาทหิน ซึ่งลิซ่านั้น มีบ้านเกิดที่จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งมีคำขวัญประจำจังหวัดว่า “เมืองปราสาทหิน” ปราสาทหินที่มีชื่อเสียงคือ ปราสาทหินพนมรุ้ง

บทความวารสารวิชาการที่น่าสนใจเกี่ยวกับปราสาทหินในไทย

บทความที่น่าสนใจ: ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อวารสาร: วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา
หน่วยงานเจ้าของ: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สามารถเข้าถึงวารสารในรูปแบบออนไลน์ได้ที่: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/husojournal/article/view/209797

(ข้อมูลจาก : ผู้จัดการออนไลน์)

ใน MV เพลง LALISA หากสังเกตุดี ๆ ในนาทีที่ 2.28 – 2.30 นักเต้นประกอบเพลงมีการยกมือขึ้นทำท่าลักษณะเหมือนการจีบมือแบบรำไทย ทำให้อดคิดไม่ได้ว่าท่าเต้นลักษณะนี้มีความเหมือนกับการจีบมือแบบนาฏศิลป์ของไทย

บทความวารสารวิชาการที่น่าสนใจเกี่ยวกับรำไทย

บทความที่น่าสนใจ: แนวความคิดหลังจากการสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ที่สะท้อนถึงจริยธรรมทางการวิจัยนาฏยศิลป์
ชื่อวารสาร: วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หน่วยงานเจ้าของ: สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สามารถเข้าถึงวารสารในรูปแบบออนไลน์ได้ที่: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/163500

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:

Ask a Librarian: https://library.stou.ac.th/
Facebook: http://m.me/stoulibrary
อีเมล: libservice@stou.ac.th, dilibrary@hotmail.com