Cambridge Knowledge Quiz 2021-Sukhothai Thammathirat Open University

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของ มสธ. ร่วมสนุกกับกิจกรรม Cambridge Knowledge Quiz 2021 โดยการตอบคำถามเพียง 5 ข้อ เพื่อลุ้นรับของรางวัล Starbucks Gift Card 500 บาท จำนวน 10 รางวัล ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2564

URL: https://www.surveymonkey.com/r/CLNRC8F

เชิญตอบแบบสำรวจการใช้บริการห้องสมุด เพื่อปรับปรุงการบริการห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น