ขอต้อนรับ รศ. กฤติกา จิวาลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักบรรณสารสนเทศ

รศ. กฤติกา จิวาลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักบรรณสารสนเทศ เข้าสักการะพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าอยู่หัว ณ ห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี อาคารบรรณสาร ชั้น 2 โดยมีคณะผู้บริหารและตัวแทนบุคลากรสำนักบรรณสารสนเทศให้การต้อนรับและร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสนี้ได้มีการส่งมอบงานบริหารสำนักจากนายชัยวัฒน์ น่าชม อดีตผู้อำนวยการสำนักบรรณสารสนเทศ