รวมบทเพลงพระราชนิพนธ์ ในรัชกาลที่ 9

ห้องสมุด มสธ. ขอแนะนำบทเพลงพระราชนิพนธ์ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชปรีชาญาณด้านดนตรี ดังนี้

  1. A Loyal tribute to His Majesty the King on the illustrious occasion of his 72nd birthday
  2. บทเพลงพระราชนิพนธ์ แผ่นดินของเรา
  3. รักพ่อ–มิรู้จบ เวอร์ชั่นบรรเลง
  4. คีตราชัน รวมเพลงพระราชนิพนธ์
  5. เพลงพระราชนิพนธ์ ร.9

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
Ask a Librarian: https://library.stou.ac.th/
Facebook: http://m.me/stoulibrary
อีเมล: libservice@stou.ac.th, dilibrary@hotmail.com