ฐานข้อมูลทดลอง: Gale Academic OneFile

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร มสธ. ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Gale Academic OneFile ฐานข้อมูลวารสารสหสาขาวิชาขนาดใหญ่ ที่มีจำนวนบทความกว่า 128,545,654 รายการ (อัพเดตล่าสุดวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564) ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 31 ธันวาคม 2564

URL: bit.ly/aonetrial

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม