แนะนำหนังสือน่าอ่าน

ช่วงนี้ละครสั้นสอนใจเกี่ยวกับการทำงานในองค์กร แล้วหักมุมคนที่เราไม่ให้ความสนใจหรือดูถูก ปรากฎว่า คือ ประธานบริษัท เป็นคอนเทนต์ (Content) ที่ได้รับความนิยมกันมากในขณะนี้ ห้องสมุด มสธ. ขอแนะนำสื่อการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการและการบริหารองค์กร การบริหารงานบุคคล ที่จะทำให้ท่านที่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานเกิดประโยชน์ในการดำเนินงาน และการทำงาน ให้บริการ ณ จุดจัดแสดงหนังสือที่น่าสนใจ บริเวณ ชั้น 1

1. ตัวอย่างการจ่ายค่าจ้างและสวัสดิการ ที่พนักงานพอใจ นายจ้างได้ประโยชน์และไม่แพ้คดีถ้าถูกฟ้อง HD4926 ส63 2558

2. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ HF5549 ส24 2560

3. กฎหมายแรงงานเกี่ยวกับการเลิกจ้าง KPT1304 พ244 2562

4. ตั้งเป้าชัด วัดผลได้ด้วย OKRs HD58.8 D64 2562

5. Digital marketing : concept & case study 4.0th edition HF5415.1265 ณ63 2560

6. นิทานคนรวย HF5386 ป84 2561

7. หลักกฎหมายห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด KPT1043.14 น33 2558

8. รวมประเด็นเด็ด ประกันสังคม HD7091 ป46 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:

Ask a Librarian: https://library.stou.ac.th/
Facebook: http://m.me/stoulibrary
อีเมล: libservice@stou.ac.thdilibrary@hotmail.com