ฐานข้อมูลทดลอง: Nikkei Asia

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล Nikkei Asia เป็น Digital news site ที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร (News) และบทวิเคราะห์ (Analysis) ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง และการเงินของเอเชีย นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลทางธุรกิจ ข้อมูลทางการเงิน และความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นของบริษัทชั้นนำในเอเชียมากกว่า 300 บริษัท (Asia 300) และบทวิเคราะห์มุมมอง (Opinion) จากผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหารชั้นนำของโลก

ระยะเวลาทดลองใช้งาน: วันนี้ – 30 เมษายน 2565

URL: https://asia.nikkei.com/

การใช้งานผ่านเครือข่ายของมหาวิทยาลัย: https://library.stou.ac.th/library-service/vpn/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม