ห้องสมุด มสธ. มีมุมเอกสารการสอนชุดวิชาฉบับใหม่/ฉบับปรับปรุง ณ อาคารบรรณสาร ชั้น 1

ประกาศ ! ! ห้องสมุด มสธ. มีมุมเอกสารการสอนชุดวิชาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับใหม่/ฉบับปรับปรุง ที่ได้รับเข้ามาใหม่และพร้อมให้บริการ ณ อาคารบรรณสาร ชั้น 1 สำหรับเอกสารการสอนชุดวิชาเล่มอื่น ๆ ยังคงมีให้บริการ ณ อาคารบรรณสาร ชั้น 4 เหมือนเดิมค่ะ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม