ฐานข้อมูลทดลอง: Clinicalkey for Nursing และ lecturio

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูลทางการพยาบาล จำนวน 2 ฐาน ได้แก่ Clinicalkey for Nursing และ lecturio

Clinicalkey for Nursing

รายละเอียด: ฐานข้อมูลด้านพยาบาล จากสำนักพิมพ์ Elsevier ประกอบด้วย eBooks, eJournals, Drug Monographs, Procedure Videos, Mosby’s Evidence-Based Nursing Monographs, Multimedia, Clinical Overviews, Guidelines, Patient Education และ Clinical Calculators

URL: www.clinicalkey.com/nursing

ระยะเวลาทดลองใช้งาน: วันนี้ – 2 มิถุนายน 2565

lecturio

รายละเอียด: บทเรียนทางออนไลน์ด้าน healthcare ประกอบด้วย Study Planner, Videos, Concept Pages, Question Bank, Learning Paths, เป็นต้น

URL: https://stou.lecturio.com/

ระยะเวลาทดลองใช้งาน: วันนี้ – 7 พฤษภาคม 2565

รายละเอียดการเข้าใช้งาน

Help Center : https://sites.google.com/newknowledgeinfo.com/stou/home

การใช้งานผ่านเครือข่ายของมหาวิทยาลัย: https://library.stou.ac.th/library-service/vpn/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม