ผลงานของ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) เสฐียรพงษ์ วรรณปก

อาลัย ศาสตราจารย์ (พิเศษ) เสฐียรพงษ์ วรรณปก อาจารย์หรือนักวิชาการทางด้านศาสนาพุทธและภาษาบาลี ราชบัณฑิตสาขาศาสนศาสตร์ อดีตสามเณรที่สอบเปรียญธรรม 9 ประโยคได้เป็นรูปแรกในสมัยรัชกาลที่ 9  ได้เสียชีวิตลงในวัย 83 ปี  เมื่อ วันที่ 6 เมษายน 2565 เนื่องจากอาการทรุดเพราะเส้นเลือดในช่องท้องกับตรงหัวใจที่ทำไว้แต่เดิมปริ

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) เสฐียรพงษ์ วรรณปก ยังเป็นนักบรรยายธรรมและนักเขียน มีงานเขียนทั้งทางวิชาการ กึ่งวิชาการ พิมพ์เผยแพร่ประมาณ 80 เล่ม อาทิ พุทธวจนะในธรรมบท, พุทธศาสนาทัศนะและวิจารณ์, พุทธจริยาวัตรพากย์ไทย-อังกฤย, บทเพลงแห่งพระอรหันต์. เพลงรักจากพระไตรปิฎก, พระไตรปิฎกวิเคราะห์, สองทศวรรษในดงขมิ้น, สูตรสำเร็จแห่งชีวิต, สู่แดนพุทธภูมิ, ไปไหว้พระบาทพระพุทธองค์. เนื้อติดกระดูก, นิทานปรัชญาเต๋า, พุทธวิธีแก้ทุกข์, สัมผัสพระพุทธเจ้าด้วยใจ, ยุทธจักรดงขมิ้น, ใต้ร่มใบบุญ, สวนทางนิพพาน, พุทธศาสนสุภาษิต, พจนานุกรมไทย-อังกฤษ ฯลฯ

ห้องสมุด มสธ. ขอแนะนำหนังสือผลงานของ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) เสฐียรพงษ์ วรรณปก  ให้บริการ ณ จุดจัดแสดงหนังสือที่น่าสนใจ บริเวณ ชั้น 1 ดังนี้

  1. คิด 10 แบบ สุขใจร้อยแปด BQ4570.L5 ส83 2553
  2. จุดประกายแห่งชีวิต BQ5395 ส73
  3. เนื้อติดกระดูก = Zen flesh Zen bones  BQ9265.6 ร7 2526
  4. คู่มือตั้งชื่อลูก CS3050 T5 ส73 2542
  5. ช่องที่ไม่ว่าง = Poems from the Sanskrit  PK2977 บ4
  6. ธรรมะของหลวงพ่อชา สุภัทโท BQ978 .พ8 ส7ธ4
  7. ในยุทธจักรดงขมิ้น BQ7210 ส8
  8. วาระสุดท้ายของพระพุทธองค์  BQ938 ส53 2541

รูปภาพ: https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_6984925

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม