หนังสือที่ผู้ว่ากรุงเทพมหานครอ่าน ห้องสมุด มสธ. มีให้บริการ

ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2565 ที่ผ่านมา โดย รองศาสตราจารย์ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ได้รับเลือกให้เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คนที่ 17 รองศาสตราจารย์ ชัชชาติเป็นผู้ที่ชื่นชอบอ่านหนังสือ มีแนวคิดเกี่ยวกับหนังสือ ดังนี้

“ชีวิตผมมีวันนี้ได้ ก็เพราะเรื่องการอ่าน การอ่านเป็นการเพิ่มวิธีคิด”

“ถ้าคุณไม่มีต้นทุนอยู่ในสมอง คุณเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้หรอก จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว คุณจะเปลี่ยนการกระทำต้องเริ่มจากสมองก่อน”

“หัวใจสำคัญอยู่ที่ทุกคนอย่าหยุดนิ่ง อ่านเยอะๆ อ่านที่ไม่เกี่ยวข้องกับเราด้วย แล้วมันก็จะเกี่ยวข้องกับเราเอง หาจุดที่มันมาลากเส้นได้ แล้วก็ลากเส้นเชื่อมโยง”

นอกจากความชื่นชอบการอ่านหนังสือแล้วรองศาสตราจารย์ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ยังมีนโยบายที่เกี่ยวกับพัฒนาห้องสมุดและห้องการเรียนรู้เคลื่อนที่ โดยจะเป็นรูปแบบห้องสมุดเคลื่อนที่ ตามโรงเรียน ชุมชน และพื้นที่สาธารณะ อำนวยความสะดวกให้นักเรียนและประชาชนทั่วไป เป็นต้น

ห้องสมุด มสธ. ขอแนะนำหนังสือน่าอ่านของ ผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ “ชัชชาติ สิทธิพันธุ์” ให้บริการ ณ จุดจัดแสดงหนังสือที่น่าสนใจ บริเวณ ชั้น 1 ดังนี้

ที่มา: กรุงเทพธุรกิจออนไลน์. (2565, 22 พฤษภาคม). จุดประกาย: มองแนวบริหาร “ชัชชาติ สิทธิพันธุ์” ผ่านหนังสือที่อ่าน ก่อนเป็นผู้ว่าฯกทม. กรุงเทพธุรกิจ, น.1. สืบค้นจาก https://www.bangkokbiznews.com/lifestyle/1005594

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม