ขอเชิญถ่ายภาพที่ระลึก ณ ห้องพระปกเกล้า 1-3 มิถุนายน 2565

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญชวนบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิตและผู้ที่สนใจ ร่วม “ถ่ายภาพ” มุมประทับใจในมุมสวยงามภายในห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ณ อาคารบรรณสาร ชั้น 2 และมุมถ่ายภาพหน้าอาคารบรรณสาร ในวันฝึกซ้อมใหญ่ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีการศึกษา 2561 และ 2562 ระหว่างวันที่ 1-3 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 – 16.00 น. 

ร่วมสนุกกับ “กิจกรรมแชร์ภาพและความประทับใจ” โพสต์ไหนโดนใจ รับของที่ระลึกสุดพิเศษจากห้องสมุด มสธ.

1. “ถ่ายภาพ” ร่วมกับมุมพิเศษที่ ห้องสมุด มสธ. จัดให้ 

2. โพสต์ลง “Facebook แบบสาธารณะ” และเล่าความประทับใจในรั้วเขียวทอง  

3. พร้อมทั้งกดไลก์เพจและติดแท็ก #ห้องสมุดมสธ  

** โพสต์ไหนโดนใจรับของที่ระลึกสุดพิเศษจาก…ห้องสมุด มสธ. **

นอกจากในวันฝึกซ้อมใหญ่ ห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: 

สำนักบรรณสารสนเทศ (ห้องสมุด มสธ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
02-504-7466,7477
libinfoservice@stou.ac.th

เชิญตอบแบบสำรวจการใช้บริการห้องสมุด เพื่อปรับปรุงการบริการห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น