การศึกษาตำรับอาหารไทยเพื่อพัฒนาเป็นชุดรายการอาหารสำหรับสอนนักท่องเที่ยว

โสรัจจ์  วิสุทธิแพทย์, ธีรนุช  ฉายศิริโชติ, และอรอนงค์ ทองมี (2562). การศึกษาตำรับอาหารไทยเพื่อพัฒนาเป็นชุดรายการอาหารสำหรับสอนนักท่องเที่ยว. วารสารวัฒนธรรมอาหารไทย, 1(1), 11-21

บทความนำเสนอผลการวิจัยการศึกษาตำรับอาหารไทยที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาเป็นชุดรายการสำหรับสอนนักท่องเที่ยว โดยนำเสนอขั้นตอนและวิธีการศึกษาอย่างเป็นขั้นตอนที่ทำให้ผู้อ่านได้รับความรู้ ความเข้าใจในการศึกษาวิจัยในเรื่องอาหารไทยที่ได้รับความสนใจและให้ความสำคัญจากนักท่องเที่ยว รองจากเรื่องที่พัก

ผู้เขียนบทความได้ให้ข้อมูลในการศึกษา และสรุปผลการวิจัยไว้อย่างชัดเจนและได้นำเสนอผลการศึกษาตำรับอาหารไทยยอดนิยมของนักท่องเที่ยว โดยมีการแบ่งความนิยม 5 อันดับแรก แบ่งตามประเภทของอาหาร เช่น

  • ประเภทแกง ได้แก่ แกงเขียวหวาน แกงพระแนง ฉู่ฉี่กุ้ง แกงมัสมั่น และแกงเผ็ดเป็ดย่าง
  • ประเภทต้ม ได้แก่ ต้มยำกุ้ง ต้มข่าไก่ แกงจืดรวมมิตร ไก่ต้มขมิ้น และต้มโคล้งปลากรอบ
  • ประเภทผัด ได้แก่ ไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์ ผัดกะเพรา ผัดปลาสามรส ผัดฉ่าทะเลและผัดเปรี้ยวหวาน
  • ประเภทอาหารจานดียว ได้แก่ ผัดไท ข้าวมันไก่ ข้าวผัดสับปะรด ข้าวผัดหมูใส่ไข่ และผัดซีอิ้ว
  • ประเภทอาหารหวานไทย ได้แก่ ข้าวเหนียวมะม่วง ไอศกรีมกะทิ/ไอศกรีมทุเรียน สาคูเปียกลำไย สังขยาฟักทอง และขนมหม้อแกง

ซึ่งผลจากการวิจัยนี้เป็นแหล่งข้อมูลในการพัฒนาเรื่องตำรับอาหารไทยเพื่อเป็นชุดรายการอาหารสำหรับสอนนักท่องเที่ยว นอกจากนี้แล้วข้อมูลนี้ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในด้านอื่นๆ ได้ด้วยเช่นกันทั้งในส่วนของการเรียนการสอน ส่วนของผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอาหารไทยและนักท่องเที่ยว เป็นต้น

อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ : : https://bit.ly/3xFN75D

เรียบเรียงโดย : ภัทรศยา สนองผัน, ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เชิญตอบแบบสำรวจการใช้บริการห้องสมุด เพื่อปรับปรุงการบริการห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น