วันเปิดทำการห้องสมุด มสธ. เดือนกรกฎาคม 2565

สำนักบรรณสารสนเทศ เปิดให้บริการเดือนกรกฎาคม 2565 ณ ที่ทำการและบริการออนไลน์ ดังนี้

บริการ ณ ที่ทำการ

วันและเวลาเปิดทำการ

 • วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
 • วันเสาร์ที่ 2, 9 และ 23 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00-17.00 น.

วันปิดทำการ

 • วันหยุดราชการ
  • วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565 วันอาสาฬบูชา
  • วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2565 วันเข้าพรรษา
  • วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565 วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษประจำปี 2565
  • วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
  • วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565 วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษประจำปี 2565
 • วันเสาร์ที่ 16 และ 30 กรกฎาคม 2565 และวันอาทิตย์ที่ 3, 10, 17, 24 และ 31 กรกฎาคม 2565

บริการห้องสมุดออนไลน์

สื่อการศึกษาและเครื่องมือ

บริการยืมคืน

บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า

บริการแนะนำการค้นคว้าทางวิชาการ

[sc name=”libservice”][/sc]