แนะนำหนังสือ (Open Access): The Diffusion and Social Implications of MOOCs : A Comparative Study of the USA and Europe

ผู้แต่ง: Valentina Goglio 

สำนักพิมพ์: Routledge 

ISBN: 9781003009757 (eBook) 

eBook Published: ปี 2022 

จำนวนหน้า: 256 หน้า 

แนะนำ: 

หนังสือที่เล่าเรื่องราว MOOCs หรือ Massive Open Online Courses ซึ่งเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ที่เปิดตัวมาตั้งแต่ปี 2011 ทำให้เกิดเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญสำหรับวงการการศึกษา โดยในหนังสือเล่มนี้ครอบคลุมเนื้อหาบทความวิชาการเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา การศึกษาเปรียบเทียบการใช้ MOOCs ในสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปหลาย ๆ ด้าน รวมถึงความสำเร็จของ MOOCs ที่ได้เข้าไปมีบทบาทกับการศึกษาที่สามารถเข้าถึงผู้เรียนโดยไม่มีข้อจำกัด วิเคราะห์ตลาดแรงงานที่เกี่ยวข้องกับ MOOCs ประโยชน์ที่ได้รับและการประยุกต์ใช้ความรู้จาก Moocs ในการทำงาน

เนื้อหาภายในเล่มมีทั้งหมด 3 ตอน จำนวน 9 บท ได้แก่

Chapter 1 Introduction

Chapter 2 History of MOOCs

Chapter 3 MOOCs in context

Chapter 4 MOOCs and inequalities of educational opportunities. A review

Chapter 5 Beyond curiosity

Chapter 6 It is a long way until the end. Patterns of enrolment on, participation in, and completion of MOOCs

Chapter 7 Returns to education and the structure of the labour market

Chapter 8 MOOCs for the job

Chapter 9 Conclusions

URL: https://doi.org/10.4324/9781003009757

บรรณานุกรม (APA):  

Goglio, Valentina. (2022). The Diffusion and Social Implications of MOOCs: A Comparative Study of the USA and Europe. Retrieved from https://doi.org/10.4324/9781003009757 

เรียบเรียงโดย

ดวงรัตน์ ดีขั้ว และ รัชกร คงเจริญ บรรณารักษ์ สำนักบรรณสารสนเทศ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:

หน่วยสนเทศการศึกษาทางไกล ฝ่ายบริการสนเทศ
02-504-7487-88
libinfoservice@stou.ac.th

เชิญตอบแบบสำรวจการใช้บริการห้องสมุด เพื่อปรับปรุงการบริการห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น