ที่ทำการชั่วคราวแห่งที่ 3 ของศูนย์บรรณสารสนเทศ

กลางปี พ.ศ. 2523 (มิถุนายน-กรกฎาคม) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ย้ายที่ทำการชั่วคราวไปอยู่ที่อาคารทบวงมหาวิทยาลัย ถนนศรีอยุธยา (ปัจจุบันคืออาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) เพื่อรอที่ทำการถาวรที่กำลังก่อสร้าง โดยห้องสมุดได้รับการจัดสรรพื้นที่ส่วนหนึ่งในชั้นที่ 12 ให้เป็นที่ทำการของห้องสมุดชั่วคราว ในระยะนี้ห้องสมุดมีหนังสือและวัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น แต่ด้วยข้อจำกัดในเรื่องพื้นที่ให้บริการ งานบริการส่วนใหญ่จึงเป็นบริการให้ยืมหนังสือและเอกสารไปใช้ที่บ้าน

ข้อมูลอ้างอิงเพิ่มเติม

? บทความ “แรกริเริ่มมี “สำนักบรรณสารสนเทศ มสธ.” พัฒนามุ่งมั่นก้าวสู่บริการที่เป็นเลิศ” ?bit.ly/3BxSMul
? หนังสือ “20 ปี บรรณสาร พัฒนาการที่ภาคภูมิ” ?bit.ly/3LhZXe7

ร้อยเรื่องเล่า…100 ความทรงจ

เป็นการเล่าเรื่องจากภาพถ่ายในรูปแบบโปสการ์ดอิเล็กทรอนิกส์ (Postcard) จำนวน 100 ใบ ร้อยเรียงเรื่องราวตามไทม์ไลน์ ตั้งแต่อดีตปี พ.ศ. 2521 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นผลผลิตจาก “โครงการพัฒนาและเผยแพร่สารสนเทศ: ร้อยเรื่องเล่า…100 ความทรงจำ…สำนักบรรณสารสนเทศ” เพื่อบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ทั้งด้านประวัติ พัฒนาการ โครงการ/กิจกรรม และความทรงจำเกี่ยวกับห้องสมุด รวมถึงเป็นการอำลาอาคารบรรณสาร (เดิม) ก่อนย้ายเข้าสู่ที่ทำการแห่งใหม่ ณ “อาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ มสธ.”

ติดตาม โครงการ “ร้อยเรื่องเล่า…100 ความทรงจำ…สำนักบรรณสารสนเทศ” ได้ที่

เรียบเรียงโดย

ดวงรัตน์ ดีขั้ว บรรณารักษ์ สำนักบรรณสารสนเทศ

[sc name=”libinfoservice” ][/sc]