ห้องสมุด 4 ตารางเมตร ของศูนย์บรรณสารสนเทศ

ห้องสมุด มสธ. ในส่วนกลางได้เริ่มเปิดดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม เมื่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้มีที่ทำการชั่วคราวอย่างเป็นทางการแห่งแรกใน พ.ศ. 2522 ณ พื้นที่ชั้น 6 อาคารบริษัท เดินอากาศไทย (ในขณะนั้น) ถนนหลานหลวง ซึ่งห้องสมุดได้รับการจัดสรรพื้นที่เป็นห้องขนาดเล็กประมาณ 4 ตารางเมตร ภายในห้องมีเพียงชั้นหนังสือซึ่งส่วนใหญ่เป็นหนังสือที่ได้มาจากการขอและขอยืมจากห้องสมุดและหน่วยงานต่าง ๆ โดยในพื้นที่มีโต๊ะเก้าอี้ 1 ชุด เพื่อใช้นั่งอ่านและเป็นโต๊ะประชุมคณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชาของคณาจารย์รุ่นบุกเบิกด้วย โดยมีหัวหน้าศูนย์บรรณสารซึ่งเป็นบรรณารักษ์แต่เพียงผู้เดียว นั่งให้บริการอยู่หน้าห้องสมุด

ข้อมูลอ้างอิงเพิ่มเติม

  • บทความ “แรกริเริ่มมี “สำนักบรรณสารสนเทศ มสธ.” พัฒนามุ่งมั่นก้าวสู่บริการที่เป็นเลิศ” bit.ly/3BxSMul
  • หนังสือ “20 ปี บรรณสาร พัฒนาการที่ภาคภูมิ” bit.ly/3LhZXe7

ร้อยเรื่องเล่า…100 ความทรงจ

เป็นการเล่าเรื่องจากภาพถ่ายในรูปแบบโปสการ์ดอิเล็กทรอนิกส์ (Postcard) จำนวน 100 ใบ ร้อยเรียงเรื่องราวตามไทม์ไลน์ ตั้งแต่อดีตปี พ.ศ. 2521 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นผลผลิตจาก “โครงการพัฒนาและเผยแพร่สารสนเทศ: ร้อยเรื่องเล่า…100 ความทรงจำ…สำนักบรรณสารสนเทศ” เพื่อบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ทั้งด้านประวัติ พัฒนาการ โครงการ/กิจกรรม และความทรงจำเกี่ยวกับห้องสมุด รวมถึงเป็นการอำลาอาคารบรรณสาร (เดิม) ก่อนย้ายเข้าสู่ที่ทำการแห่งใหม่ ณ “อาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ มสธ.”

ติดตาม โครงการ “ร้อยเรื่องเล่า…100 ความทรงจำ…สำนักบรรณสารสนเทศ” ได้ที่

เรียบเรียงโดย

ดวงรัตน์ ดีขั้ว บรรณารักษ์ สำนักบรรณสารสนเทศ

[sc name=”libinfoservice” ][/sc]