ขอเชิญผู้เกษียณทุกท่านร่วมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เกษียณเรียนรู้ กับห้องสมุด มสธ.

สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญผู้เกษียณทุกท่าน ร่วมกิจกรรม เกษียณเรียนรู้ กับห้องสมุด มสธ. ถึงแม้ท่านจะเกษียณแล้วยังสามารถสมัครเป็นสมาชิกห้องสมุดและใช้บริการห้องสมุดออนไลน์ การค้นคว้า และยืมต่อหนังสือออนไลน์ที่บ้านได้

ร่วมกิจกรรมได้ตลอดเดือน กันยายน 2565

  • สมัครสมาชิกห้องสมุดสำหรับผู้เกษียณออนไลน์ ฟรี!! โดยสมัครสมาชิกด้วยตนเองที่เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 1 อาคารบรรณสาร หรือสมัครสมาชิกทางออนไลน์ https://forms.office.com/r/AmyHcybwwr
  • กิจกรรมถ่ายภาพมุมสวยงามภายในห้องสมุด และห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ พิเศษ!! รับของที่ระลึกโปสการ์ดภาพถ่ายของท่าน ถ่ายแล้ว พรินต์เลย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม