บทสัมภาษณ์พิเศษ: คุณวรนุช สุนทรวินิต บุคคลผู้เกษียณจากงานแต่ไม่เกษียณความรู้

สำนักบรรณสารสนเทศ มสธ. ขอส่งท้ายเดือนเกษียณอายุการทำงานด้วยบทสัมภาษณ์พิเศษจาก คุณวรนุช สุนทรวินิต อดีตผู้อำนวยการสำนักบรรณสารสนเทศ บุคคลผู้เกษียณจากงานแต่ไม่เกษียณความรู้ แบบอย่างที่ว่า “เกษียณแบบไม่เกษียณ”

https://youtu.be/XrDyO3fVwbQ

และขอเชิญชวนผู้เกษียณทุกท่านมาร่วมเรียนรู้กับห้องสมุด ด้วยสมัครสมาชิกห้องสมุดทางออนไลน์ที่ https://forms.office.com/r/AmyHcybwwr หรือ ติดต่อที่เคาน์เตอร์บริการ ณ อาคารบรรณสาร ชั้น 1
เราพร้อมสนับสนุนทุกเรียนรู้ของทุกคน สำนักบรรณสารสนเทศยินดีให้บริการค่ะ