ซีดีเสียง 20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ซีดีเสียง [sound recording] ประจำชุดวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ให้ความรู้เรื่องสามัญทัศน์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา การสื่อสารการศึกษา พฤติกรรมและวิธีการทางการศึกษา การจัดสภาพแวดล้อมทางการศึกษา การประเมินทางการศึกษา สื่อโสตทัศน์เพื่อการศึกษา สื่อมวลชนเพื่อการศึกษา สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สำหรับการจัดการศึกษาที่บ้าน เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาในชุมชน เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีและสื่อสารการฝึกอบรมและการจัดการความรู้ สู่สังคมการเรียนรู้