แนะนำหนังสือ (Open Access): Lifelong Learning Policies for Young Adults in Europe: Navigating between Knowledge and Economy

บรรณาธิการ: Marcelo Parreira do Amaral, Siyka Kovacheva, และ Xavier Rambla

สำนักพิมพ์: Policy Press

ISBN: 9781447350668 (eBook) 

eBook Published: ปี 2019

จำนวนหน้า: 260 หน้า 

แนะนำ: 

ความท้าทายที่สำคัญของสหภาพยุโรปที่มีการพัฒนาระบบ “การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning: LLL)” เพื่อสนับสนุนประชาชนกลุ่มเยาวชน โดยหนังสือเล่มนี้ครอบคลุมเนื้อหาด้านนโยบายการเรียนรู้ตลอดชีวิตในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป โครงการผลงานวิจัยในยุโรประหว่างปี ค.ศ. 2016-2019 โดยการตั้งโครงนี้เพื่อจัดการกับความท้าทายของ “การเอาชนะวิกฤตเศรษฐกิจและสังคมและเพื่อบรรลุเป้าหมายของยุโรป ปี ค.ศ. 2020 ในด้านการจ้างงาน การลดความยากจน การศึกษา ความยั่งยืน และนวัตกรรม”

เนื้อหาภายในเล่มมีทั้งหมด 3 ตอน จำนวน 11 บท ได้แก่

ตอนที่ 1 Lifelong learning between knowledge and economy

 1. Lifelong learning policies for young adults in Europe: a conceptual and methodological discussion
 2. Coordinated policy-making in lifelong learning: functional regions as dynamic units
 3. A social investment perspective on lifelong learning: the role of institutional complementarities in the development of human capital and social participation

ตอนที่ 2 Lifelong learning supporting young adults

 1. Young adults as a target group of lifelong learning policies
 2. The effectiveness of lifelong learning policies on youth employment: do regional labour markets matter?
 3. Governing the normalisation of young adults through lifelong learning policies
 4. Tackling vulnerability through lifelong learning policies?
 5. Are lifelong learning policies working for youth? Young people’s voices

ตอนที่ 3 Young adults’ experiences of lifelong learning in the European Union

 1. Assessing young adults’ living conditions across Europe using harmonised quantitative indicators: opportunities and risks for policy makers
 2. The changing meanings of lifelong learning policies: consequences for young adults and their life courses
 3. Telling the story: exploring lifelong learning policies for young adults through a narrative approach

URL: https://academic.oup.com/policy-press-scholarship-online/book/35954

บรรณานุกรม (APA):  

Parreira do Amaral, M., Kovacheva, S., & Rambla, X. (Eds.). (2019). Lifelong Learning Policies for Young Adults in Europe. Bristol, UK: Policy Press, from Retrieved from https://academic.oup.com/policy-press-scholarship-online/book/35954

เรียบเรียงโดย

ดวงรัตน์ ดีขั้ว และ รัชกร คงเจริญ บรรณารักษ์ สำนักบรรณสารสนเทศ

[sc name=”distance-education” ][/sc]