วันเปิดทำการห้องสมุด เดือนพฤศจิกายน 2565

สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปิดให้บริการเดือนพฤศจิกายน 2565 ณ ที่ทำการและบริการออนไลน์ ดังนี้

บริการ ณ ที่ทำการ

วันและเวลาเปิดทำการ

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
  • วันเสาร์ ที่ 5, 12 และ 26 วลา 9.00-17.00 น.

วันปิดทำการ

  • วันพุธที่ 16 – วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 วันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรีและสมุทรปราการ ช่วงการประชุมเอเปคครั้งที่ 29
  • เสาร์ที่ 19 และวันอาทิตย์ที่ 6, 13, 20, 27 พฤศจิกายน 2565

บริการห้องสมุดออนไลน์

สื่อการศึกษาและเครื่องมือ

บริการยืมคืน

บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า

บริการแนะนำการค้นคว้าทางวิชาการ