สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บุคลากรจากสำนักบรรณสารสนเทศมาช่วยปฏิบัติราชการที่ห้องสมุดส่วนพระองค์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชการจากสำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มาช่วยปฏิบัติราชการที่ห้องสมุดส่วนพระองค์เพื่อจัดหมวดหมู่วิดีทัศน์ เทปเสียง และสไลด์ซึ่งมีอยู่จำนวนมากให้เป็นระเบียบง่ายต่อการค้นหา ซึ่งบุคลากรสำนักบรรณสารสนเทศน้อมรับพระราชกระแสด้วยความปีติยินดีและไปปฏิบัติงานที่ห้องสมุดส่วนพระองค์ สัปดาห์ละ 1 วัน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2536 และในวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2538 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะทำงานที่ช่วยปฏิบัติงานเข้าเฝ้าฯ เป็นการส่วนพระองค์เพื่อกราบบังคมทูลลาเมื่องานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อมูลอ้างอิงเพิ่มเติม

? บทความ “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช” bit.ly/39ph1he
? หนังสือ “20 ปี บรรณสาร พัฒนาการที่ภาคภูมิ” bit.ly/3LhZXe7

ร้อยเรื่องเล่า…100 ความทรงจ

เป็นการเล่าเรื่องจากภาพถ่ายในรูปแบบโปสการ์ดอิเล็กทรอนิกส์ (Postcard) จำนวน 100 ใบ ร้อยเรียงเรื่องราวตามไทม์ไลน์ ตั้งแต่อดีตปี พ.ศ. 2521 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นผลผลิตจาก “โครงการพัฒนาและเผยแพร่สารสนเทศ: ร้อยเรื่องเล่า…100 ความทรงจำ…สำนักบรรณสารสนเทศ” เพื่อบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ทั้งด้านประวัติ พัฒนาการ โครงการ/กิจกรรม และความทรงจำเกี่ยวกับห้องสมุด รวมถึงเป็นการอำลาอาคารบรรณสาร (เดิม) ก่อนย้ายเข้าสู่ที่ทำการแห่งใหม่ ณ “อาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ มสธ.”

ติดตาม โครงการ “ร้อยเรื่องเล่า…100 ความทรงจำ…สำนักบรรณสารสนเทศ” ได้ที่

เรียบเรียงโดย

ดวงรัตน์ ดีขั้ว บรรณารักษ์ สำนักบรรณสารสนเทศ

[sc name=”libinfoservice” ][/sc]


.