อาหารเจตามกรุ๊ปเลือด

ในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจที่ผ่านมา มีอาหารเจให้สายบุญทั้งหลายได้เลือกบริโภคกันอย่างมากมายหลากหลายรูปแบบ ซึ่งวันนี้ห้องสมุดมสธ.ขอนำเสนอเรื่องราวอาหารเจที่เหมาะกับกรุ๊ปเลือดทั้ง 4

กรุ๊ป A เกิดมาเพื่อกินผัก คนเลือดกรุ๊ปนี้จะย่อยอาหารประเภทเนื้อไม่ดีนัก จึงเหมาะเหลือเกินกับการกินอาหารเจโดยเฉพาะเมนูที่ทำจากผักผลไม้ และควรเพิ่มโปรตีนจากถั่วและเต้าหู้ ควรหลีกเลี่ยง ส้มและ มะละกอ เพราะทำให้ระคายเคืองกระเพราะอาหาร

กรุ๊ป B คนกรุ๊ปนี้กินง่ายอยู่ง่ายกินอะไรก็ได้ที่อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม แต่ควรเลี่ยงเมนูอาหารเจจำพวกแป้งสาลี และถั่วลิสง เพราะไม่ดีต่อระบบเผาผลาญ ทำให้อ้วนง่าย

กรุ๊ป O คนกรุ๊ปนี้ กะเพาะอาหารมีความเป็นกรดสูง ระบบการเผาผลาญไม่ค่อยดี หิวง่าย และอ้วนง่าย
จึงควรกินอาหารเจที่ไขมันต่ำ หลีกเลี่ยงเมนูเจที่ทำจากผักใบขาวเช่นกะหล่ำปลี เพราะจะไปก่อกวนการทำงานของไทรอยด์

กรุ๊ป AB เป็นกรุ๊ปเลือดที่ผสมผสานกันระหว่างกรุ๊ปเลือด A กับ B จึงสามารถกินอาหารเจตามกรุ๊ป A และกรุ๊ป B ได้เลย

สุดท้ายแล้วการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ คือการรับประทานอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่ ในปริมาณที่พอดี และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ก็จะทำให้การถือศีลกินเจได้ทั้งบุญและสุขภาพอีกด้วยครับ
สำหรับข้อมูลที่ใช้ประกอบในการเขียนบทความวันนี้มีที่มาจาก
เว็บไซต์ โรงพยาบาลเปาโร: เรื่องกรุ๊ปเลือดไหน กินอะไรแล้วดี


สำหรับผู้อ่านท่านใดที่สนใจเรื่องการถือศีลกินเจ ขอแนะนำ บทความวารสารที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับอาหารเจดังนี้

1.แนวทางการพัฒนาเพื่อส่งเสริมการกินเจของสังคมไทย / อนุชา ม่วงใหญ่ และคณะ
เป็นบทความที่นำเสนอแนวทางการส่งเสริมการกินเจ ด้วยวิธีการสร้างความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงความสำคัญของเทศกาลกินเจ ซึ่งสามารถอ่านบทความได้ที่ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา

2. กระบวนการส่งเสริมการบริโภคอาหารเจตามหลักพระพุทธศาสนา / รจิต สิทธิศาสตร์สกุล
เป็นบทความที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุดฝึกอบรมส่งเสริมการบริโภคอาหารเจตามหลักพระพุทธศาสนา มีการทดลองฝึกอบรมและสรุปผลก่อนหลังการอบรมสามารถอ่านบทความได้ที่ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์

3. วิเคราะห์การกินเจด้วยหลักกรรมในพุทธปรัชญา / พรทิพย์ พฤทธ์กิตติวงศ์ และ พระมหามฆวินทร์ อามาตมนตรี

บทความที่ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการกินเจซึ่งศึกษาข้อมูลจากพระไตรปิฎกและเอกสารที่เกี่ยวข้อง สามารถอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

4. พฤติกรรมการบริโภค และปัจจัยการตัดสินใจบริโภค อาหารเจและมังสวิรัติ ที่จำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ / พิชญาพรรณ วงศ์สุวรรณ์

บทความที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารเจและอาหารมังสวิรัติที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ความถี่ในการสั่งซื้อ แอปพลิเคชั่นที่เลือกซื้อ สาเตุที่เลือกบริโภคคอาหารเจและอาหารมังสวิรัติ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ วารสารสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์