อาบป่า

“อาบป่า” เป็นการใช้เวลาอยู่ในป่า การอยู่ในป่ามันเป็นมากกว่าการเดินเล่น สำหรับคนญี่ปุ่นเรียกว่าการอาบป่า หรือ ชินริน โยกุ “ชินริน” ในภาษาญี่ปุ่นหมายถึง “ป่า” และโยกุ หมายถึง การอาบน้ำ ดังนั้นคำว่า ชินริน โยกุ จึงแปลว่า การอาบบรรยากาศป่า หรือการรับเอาป่าเข้ามาในตัวเราผ่านทางผัสสะทั้งหลาย มันคือการอยู่ในธรรมชาติอย่างเรียบง่ายและเชื่อมต่อผ่านประสาทสัมผัสทางการเห็น ได้ยิน ลิ้มรส ดมกลิ่นและสัมผัส เมื่ออยู่ในอาคารเรามักจะใช้ประสาทสัมผัสเพียงแค่สองอย่าง คือ ตาและหู แต่เมื่อเราเดินในป่าเราสามารถดมกลิ่นดอกไม้ ลิ้มรสอันสดชื่นของอากาศ มองไปยังสีสันที่เปลี่ยนแปรของต้นไม้ ฟังเสียงนกร้องเพลง รู้สึกได้ถึงลมโชยมาปะทะผิวกายแค่นี้ก็เชื่อมต่อกับโลกธรรมชาติแล้ว การอาบป่าจึงเปรียบดังสะพานเพียงเราเปิดสัมผัสการอาบป่าจะเชื่อมเรากับโลกแห่งธรรมชาติ ทำให้เรามีสุขภาพดีขึ้นมีความสุขขึ้นและเข้าถึงความรู้สึกสงบ

        งานวิจัยของ ดร.ชิง ลี ผู้เชี่ยวชาญด้านป่าบำบัดได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า การใช้เวลาอยู่ท่ามกลางต้นไม้ สามารถลดความดันโลหิต ลดความเครียด กระตุ้นพลังชีวิตและเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน ช่วยให้คนสุขภาพมีสุขภาพดีขึ้นได้

        ร่วมค้นหาความรู้สึกของคุณในป่าเพื่อค้นหาพลังของต้นไม้ และหาคำตอบทำไมการอาบป่าจึงเป็นเรื่องจำเป็นหาคำตอบได้ในหนังสืออาบป่าเล่มนี้

หากสนใจหนังสือเล่มนี้ ตรวจสอบสถานะ

เรียบเรียงโดย: ณัฐพร จุ้ยเดช, ฝ่ายเทคนิค