Hazard Disaster : พิบัติภัย-ภัยพิบัติ

ทุกวันนี้เราได้ข่าวภัยพิบัติเกิดขึ้นทั่วโลก จะทำอย่างไรหากเราบังเอิญอยู่ในสถานการณ์เลวร้ายนั้น

หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงการเฝ้าระวัง วางแผนป้องกัน และการจัดการเพื่อบรรเทาภัยพิบัติที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น แผ่นดินไหว ดินถล่ม หลุมยุบ พายุหมุน ฯลฯ รวมถึงการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ การซ้อมแผนการเตรียมความพร้อม การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ป้องกัน เช่น การเสริมความแข็งแรงป้องกันแผ่นดินไหวในตึกสูง วิธีป้องกันและลดความเสียหายจากดินถล่ม การพยากรณ์ระดับน้ำ และการใช้ภาพถ่ายดาวเทียม เป็นต้น รวมถึงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้น เช่น ขั้นตอนการทำ CPR การเอาตัวรอดจากน้ำป่าไหลหลาก หนังสือเล่มนี้อาจช่วยชีวิตคุณและคนอื่นได้

หากสนใจหนังสือเล่มนี้สามารถอ่านออนไลน์ได้ที่ http://bit.ly/3j7Ude9