คู่มือสนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน

ลิซ่า ลลิษา มโนบาล กล่าวว่า“ความสำเร็จ เกิดขึ้นได้จากตัวเรา” เส้นทางความสำเร็จกว่าจะมาเป็นลิซ่า
ต้องฝึกฝนความสามารถต่างๆ มากมาย หนึ่งในนั้นคือภาษา และภาษาเกาหลี ที่จะช่วยให้เราสามารถสื่อสารกับศิลปินเกาหลีได้ดียิ่งขึ้น มาเรียนภาษาเกาหลีกันเถอะค่ะ  

ภาษาเกาหลีเป็นภาษาที่แปลกใหม่ มีไวยากรณ์ไม่ยากมากนักและมีความน่าสนใจในตัวเองของมันเอง ผู้ที่สนใจภาษาเกาหลีบางคนให้เหตุผลในการเลือกเรียนภาษาเกาหลีว่า ตัวอักษรน่ารักดี มีสี่เหลี่ยมมีวงกลมๆ และมีขีดๆ นอกจากนี้ยังเป็นภาษาที่มีจำนวนของพยัญชนะและสระไม่มาก จดจำได้ง่าย ๆ ทำให้ผู้เรียนเข้าใจได้รวดเร็วกว่าภาษาอื่นๆ จนในบางครั้งอาจจะง่ายกว่าภาษาไทยเสียด้วยซ้ำ หนังสือเล่มนี้เป็นเสมือนดั่งคัมภีร์ที่ส่งเสริมให้เรียนรู้ภาษาเกาหลีได้อย่างถูกต้อง ใช้ภาษาในการอธิบายที่เข้าใจได้ง่าย และยังสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอีกด้วย

สำหรับผู้ที่ต้องการฝึกการพูด การฟังและบทสนทนาที่สามารถนำไปใช้ได้จริง จะเหมาะกับหนังสือเรียนที่เน้นนำเสนอบทสนทนาภาษาเกาหลีเป็นหลัก ซึ่งหนังสือประเภทนี้จะรวบรวมประโยคที่มักพบในชีวิตจริง รวมถึงวิธีการโต้ตอบและการเลือกใช้คำพูดให้เหมาะสมกับสถานการณ์  หนังสือเล่มนี้มีคำศัพท์ พร้อมความหมายควบคู่ไปกับบทสนทนาแต่ไม่เน้นนำเสนอไวยากรณ์ เริ่มต้นด้วยการทำความรู้จักภาษาเกาหลีกันก่อน ต่อด้วยการทักทาย การถามชื่อ การถามเวลา การถามเรื่องราวต่างๆ ในชีวิตประจำวัน การเชิญชวน และการถามสถานที่ร้านอาหาร

หากสนใจหนังสือเล่มนี้สามารถอ่านออนไลน์ได้ที่  https://bit.ly/3tT4n4p

เรียบเรียงโดย: กัญธนัช กัญธัญญ์ธาดา, ฝ่ายเทคนิค